Co-avaluació entre iguals d’assajos en el marc de les assignatures de narrativa en anglès

Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

Treball en grup. Millora de la utilització de l’anglès instrumental. Aprofundiment en l’anàlisi textual de textos narratius. Consolidació de l’escriptura acadèmica. Inducció a l’autocrítica en la producció de textos en llengua anglesa.

Codi del projecte: 
2014PID-UB/034
Estat: 
Finalitzat
Coordinació: 
Bosch Vilarrubias, Marta
Participants: 
Mercè Cuenca Raya, María Isabel Seguro Gómez
Grup d'innovació docent: 
Ensenyament/s: 
Grau d’Estudis Anglesos
Assignatures implicades: 
Narrativa Modernista i Postmodernista en Anglès., Literatura en Anglès dels Orígens fins al s. XVII., Hª i Cultures dels Estats Units.