Com millorar la motivació dels estudiants en assignatures de perfil economètric? una mesura pràctica amb avaluació empírica de la seva efectivitat

Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

Objectiu general: Fomentar la motivació del estudiants d’econometria i l'aprenantatge actiu dels mateixos.

Objectius específics:

- Motivar la participació dels alumnes mitjançant la reflexió sobre els factors determinants teòrics del seu rendiment acadèmic.

-A partir del recull d’una base de dades dels propis alumnes sobre el seu rendiment acadèmic i les seves característiques sociodemogràfiques i familiars (preparació qüestionari per recollida dades mitjançant la plataforma Moodle), es pretén que els alumnes apliquin les eines estadístic-economètriques estudiades a classe per tal d’aconseguir explicar el seu rendiment acadèmic.

- Fomentar l’esperit reflexiu dels estudiants i la posada en comú i discussió conjunta dels resultats obtinguts un cop aplicades les eines estudiades.

- Avaluar aquests canvi metodològic mitjançant la comparació del grup de tractament (que faria servir els nous exemples basats en informacions dels propis estudiants) i el grup de control (que va fer servir el material pràctic clàssic en les sessions aplicades de les assignatures d’econometria), fent servir les tècniques economètriques pertinents.

Codi del projecte: 
2015PID-UB/013
Estat: 
Finalitzat
Coordinació: 
Vaya Valcarce, Esther
Participants: 
Rosina Moreno Serrano, José Ramón García Sanchis, Enrique López Bazo, Jordi Suriñach i Caralt, Carme Riera Prunera, Ernest Pons Fanals, Josep Lluís Carrion i Silvestre, Antonio Di Paolo, Alessia Matano
Grup d'innovació docent: 
Assignatures implicades: 
Econometria I Grau Economia