Conocimientos previos estadística descriptiva

Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

El objetivo principal es diagnosticar los conocimientos previos sobre estadística descriptiva que tienen los estudiantes de primero del Grado de Enfermería para que tanto docente como estudiante planifiquen el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Codi del projecte: 
2018PID-UB/B26
Estat: 
Finalitzat
Coordinació: 
Garrido Aguilar, Eva Maria
Ensenyament/s: 
Medicina
Assignatures implicades: 
Instruments dels Estudis de la Salut
Linies d'innovació: