Creació de materials i proposta d'avaluació per competències en el marc de dues assignatures obligatòries del Grau d'Història

Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

Els objectius que ens plantegem assolir amb aquest projecte els podem resumir en els següents punts:

1. Motivar l'alumnat perquè comprenguin la necessitat del treball amb documents.

2. Aprendre a interpretar els documents per poder construir coneixement històric.

3. Adquirir les eines necessàries per al treball amb documents històrics, a partir de simulacions que s'hagin de resoldre en petits grups de treball.

4. Potenciar l'aprenentatge autònom mitjançant els exercicis que es plantegin al Campus Virtual.

Codi del projecte: 
2014PID-UB/005
Estat: 
Finalitzat
Coordinació: 
Comas Via, Mireia
Participants: 
Xavier Ballestín Navarro , Prim Bertran Roigé, Ignasi Baiges Jardí, Elena Cantarell Barella, Mireia Comas Via, Rosa Lluch Bramon, Daniel Piñol Alabart, Maria Soler Sala
Grup d'innovació docent: 
Ensenyament/s: 
Història, Arqueologia
Assignatures implicades: 
Història Medieval, Paleografia i Diplomàtica