Curs bàsic en cirurgia laparoscòpica

Les tècniques de sutura són bàsiques per l'exercici de la professió mèdica general, és necessari que un metge recent acabat tingui unes nocions de sutura sobretot en l'atenció a urgències.

En els darrers 20 anys la cirurgia ha canviat molt. La introducció de la laparoscòpia ha suposat un canvi espectacular en la tècnica quirúrgica i ha requerit l’adquisició de certes habilitats manuals. També els cirurgians s'han hagut d'adaptar a treballar en dues dimensions degut a la realització de la cirurgia mirant a través d'una pantalla. En els darrers 10 anys amb la introducció de les òptiques 3D ha permès reduir la dificultat d'aquesta tècnica quirúrgica, però encara presenta certa dificultat i necessitat d'un entrenament degut a la reducció de la mobilitat degut als instruments. Tot aquests desavantatges s'han reduït gràcies a la introducció de la cirurgia  robòtica.

Aquesta habilitat s'adquireix al llarg de la residència amb l'ús de pelvitrainers, cursos específics de laparoscòpia i posteriorment en pacients.

De la mateixa manera que s'ensenya la tècnica de sutura bàsica als estudiants de medicina, es pot iniciar a l'estudiant en l’aprenentatge d'exercicis bàsics de la cirurgia laparoscòpia, fent que adquireixi les habilitats suficients per actuar amb seguretat en la pràctica clínica, això requereix d’un entrenament i per tant s’associa a una corba d’aprenentatge.

L’aprenentatge basat en la simulació ofereix a cirurgians novells l’oportunitat de practicar en un simulador sense haver-ho de fer per primera vegada en un pacient, és a dir, assolir els nivells inicials de la corba d’aprenentatge fora de l’àmbit clínic, i a més repetir tantes vegades con sigui necessari la tècnica específica de manera que es pot reduir el temps necessari per adquirir la competència en la pràctica clínica habitual.

El que es preten amb aquestes pràctiques es que l'alumnat interessat en la branca quirúrgica aprengui unes nocions sobre la cirurgia laparoscòpica, oferint-li la oportunitat d'aprendre unes nocions bàsiques realitzant uns exercicis específics amb l'ús de pelvitrainers.

Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

Objectiu general:

Implementar l’aprenentatge basat en la simulació per adquirir les competències necessàries en tècniques bàsiques de la cirurgia laparoscòpia durant el curs acadèmic 2017-2018.

Objectius específics:

Conèixer els fonaments bàsics de la cirurgia laparosòpica
Desenvolupar la simulació com a metodologia formativa per adquirir les competències bàsiques en la tècnica quirúrgica laparoscòpica.
Conèixer com crear un pelvitariner casolà

Codi del projecte: 
2018PID-UB/B28
Estat: 
Finalitzat
Coordinació: 
Musquera Felip, Mireia
Ensenyament/s: 
Medicina
Assignatures implicades: 
Curs bàsic en cirurgia laparoscòpica
Linies d'innovació: