Desenvolupament d’un joc semipresencial i multidisciplinari per millorar l’aplicació de mesures higièniques en els estudiants del Campus de Bellvitge

En els darrers anys s’han produït avenços i canvis molt rellevants en relació a l’aplicació de mesures higièniques bàsiques probablement com a conseqüència de l’aparició de malalties infeccioses noves de conseqüències molt greus i l’augment d’infeccions per organismes multirresistents. D’altre banda el sistema sanitari ha deixat d’estar centrat en l’hospital i molts malalts que abans requerien ingrés hospitalari per la seva patologia o per la complexitat de les seves cures avui en dia s’atenen al domicili, a l’atenció primària i els hospital de dia. Això comporta que els riscos d’infecció del personal sanitari hagin traspassat les barreres hospitalàries, i també el que encara es més preocupant, el risc de transmissió per manipulació del personal sanitari els malalts.

Aquests nous conceptes s’han inclòs en menor o major grau en els ensenyaments de ciències de la salut, però requereixen en la majoria de les recomanacions canvis importants d’hàbits professionals amb tota la dificultat que comporta canvia hàbits i/o comportaments. 

Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

Objectiu General

•          Millorar la preparació dels estudiants de Ciències de la salut del campus de Bellvitge en relació a les mesures higièniques bàsiques.

Objectius Específics:

•          Aconseguir una aplicació correcte de les mesures higièniques adequades.

•          Unificar els criteris de la docència en relació a les mesures i controls higiènics.

•          Disminuir els riscos de transmissió d’infecció dels estudiants cap els pacients.

•          Disminuir els riscos d’infecció dels propis estudiants

•          Disminuir l’angoixa produïda per la por el contagi

•          Millorar  la qualitat del control de la infecció en el sistema sanitari

Codi del projecte: 
2018PID-UB/B33
Estat: 
Finalitzat
Coordinació: 
Limon Caceres, Enrique
Participants: 
Esther Fuste
Linies d'innovació: