Disseny i implementació de tasques d'avaluació formativa a l'assignatura "Teatre britànic contemporani: noves tendències"

L'actuació que es vol dur a terme consisteix en el disseny i implementació de tasques d'avaluació formativa que permetin (a) avançar en la implementació d'estratègies d'aula invertida i d'ensenyament/aprenentatge reflexiu, i (b) suprimir els exàmens de format traditional, en el marc de l'assignatura "Teatre britànic contemporani: noves tendències" (optativa de 4rt, Grau d'Estudis Anglesos).

Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 
Aquesta actuació d'innovació docent es planteja els següents objectius de millora pel que fa a les competències i als aprenentatges de l'alumnat:

(a) Capacitat per dur a terme recerca de forma autònoma.

(b) Capacitat crítica i d'autoreflexió pel que fa a la lectura de textos literaris (dramàtics, en aquest cas) i de fonts secundàries (crítico-teòriques).

(c) Destreses argumentatives en anglès, tant per escrit com oralment: capacitat d'organitzar el pensament, de presentar-lo i de comunicar-lo als altres (professora i resta d'estudiants) tant per escrit (assajos crítics) com en presentacions orals, de forma clara i convincent.

 

 

Codi del projecte: 
2016PID-UB/007
Estat: 
Finalitzat
Coordinació: 
Aragay Sastre, Mireia
Participants: 
Enric Monforte Rabascall
Grup d'innovació docent: 
Ensenyament/s: 
Estudis Anglesos
Assignatures implicades: 
Teatre britànic contemporani: noves tendències