Docutrans: Aprenentatge transversal en la recerca d’informació

Aquest projecte està vinculat amb els diferents projectes que el grup d’innovació docent Trans@net porta a terme per aprofundir en la millora de les competències transversals en el Grau de Treball social.

Aquesta experiència s'ha d'aplicar a tres assignatures del Grau de Treball Social, Història Social Contemporània, Comunicació i Documentació són de primer curs i es desenvolupen simultàniament durant el segon semestre. La tercera, Treball social grupal és una assignatura de segon curs i es realitza durant el segon semestre del curs.

La coincidència temporal de dues de les assignatures i la posterior impartició de la tercera facilitarà la construcció i posada en marxa d’una eina especifica que orienti la recerca d’informació, aplicada simultàniament en tres assignatures diferents i en dos moments del currículum (primer i segon curs).

Destacar que en el projecte participen membres del CRAI (Centre de recursos per la Informació), els quals ja col·laboren activament en l’assignatura de Comunicació i Documentació. Aquesta participació té una doble finalitat: d’una banda, comptar amb un coneixement expert i d’altre, permetre la posterior difusió e implementació de la guia mitjançant les plataformes del seu domini i la seva possible transferència en altres àmbits disciplinars.

Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

1.  Aprendre a planificar el procés de cerca d’informació

Aprendre a focalitzar la temàtica de cerca: descripció del tema  i la perspectiva d’estudi

2. Aplicar procediments i estratègies de recerca documental 

 Utilitzar les eines adequades per els diferents tipus de fonts i suports documentals 

3.- Fomentar una actitud ètica i critica en la recerca d’informació

Prendre decisions utilitzant criteris de rigor científic i ètic .

Codi del projecte: 
2018PID-UB/022
Estat: 
Finalitzat
Coordinació: 
Parra Ramajo, M. Belen
Participants: 
Jordi Ibarz Gelabert
Paola Lo Cascio
Nuria Prat Bau
Grup d'innovació docent: 
Ensenyament/s: 
Grau de Treball Social
Assignatures implicades: 
Història Social Contemporània
Comunicació i Documentació
Treball social grupal
Estratègies docents per la millora/innovació: