DRAW_RAW_GIF. Projectes Intermèdia: Expansions Gràfiques

Grup de Projectes Intermèdia: Expansions Gràfiques
Presentació: 

Línies d'innovació assumides pel grup

El Grup d’Innovació Docent [GID] Draw_Raw_GIF. Projectes Intermèdia: Expansions Gràfiques [DRAWRAWG], a fi de contribuir a la millora i la innovació docent dins l’àmbit dels estudis universitaris de les Belles Arts, treballa en equip a través de projectes (aprenentatge actiu) vinculats a la matèria prima dels nostres ensenyaments, els processos i projectes de creació en l’art.

Els projectes s’articulen al voltant dels següents eixos:

· l’intercanvi dels formats gràfics en els processos de la creació en l’art i/o projectes germinals (nom d'encunyació pròpia). El nom del grup Draw_Raw_ Graphic Interchange Format en fa referència: Draw= dibuix, Raw= en cru i Graphic Interchange Format = l'intercanvi fluid de formats gràfics (analògics i digitals) i, tanmateix, l'entrecreuament entre mitjans i realitats així com la correspondència entre les actituds artístiques que els confirmen i el discurs que generen

· les postproduccions en l’art. Les postproduccions artístiques es contemplen com les estratègies estretament relacionades amb els processos i projectes de la creació en l’art, en tant que hi permeten llur accessibilitat al públic-espectador. L'exposició, l'edició impresa i les postproduccions on line en són alguns exemples. I cadascuna d’elles respon un medi/llenguatge per se des del qual repensar i reeditar el discurs

· el principi professionalitzador de caràcter cooperatiu, corresponsable i autogestionable. Els projectes realitzats al voltant de les postproduccions en l’art responen a problemes reals i s’organitzen de manera col·laborativa entre alumnat i professorat, professionals externs i institucions col·laboradores. Els darrers són sensibilitzats amb l’aprenentatge de les generacions novells i, alhora, promotors d’un intercanvi de qualitat entre la creació emergent i el públic-espectador i, per extensió, entre de l’art i la societat.

Codi UB: 
GINDOC-UB/170
Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Coordinació: 
López Paéz, Maria Montserrat
Membres del grup: 
Pilar ANGLARILL BOFARULL
Jordi DALMAU SIVILA
Carlos L. MAURICIO FALGUERAS
Mercè UBALDE BUENAFUENTE
Tònia COLL FLORIT
Antònia DEL RIO FERRER
Lluís FERNÁNDEZ PONS
Matilde GRAU ARMENGOL
Roser MASIP BOLADERAS
Eva MARÍN PEINADO
Mireia PLANS FARRERO
Daniel CHUST PETERS
Jasmina Joana LLOBET SARRIA
Norma VÉLEZ (Museo Nacional de Catalunya)
Lluís ALAVERN (Museo Nacional de Catalunya)
Anna GUARRO (Museu Picasso de Barcelona)
Lluís PERA MONER. http://lluispera.com
Lali ALMONACID http://almonacidestudi.com
Belén CEREZO MONTOYA Euskal Herriko Unibertsitatea

Projecte/s del Grup

2020PID-UB/007
Coordinació: Maria Montserrat Lopez Paez
Estat: Actiu