Dret i món digital. Una experiència d’aula inversa

La proposta té per objectiu principal un sistema d’innovació docent que doni prioritat a l’aprenentatge actiu dels estudiants a través de l’aula inversa. El projecte cerca la preparació dels estudiants pel dret que hauran d’aplicar en el futur més immediat, a base de la identificació de les seves necessitats d’autoaprenentatge, la identificació de les fonts d’informació més fiable, la connexió entre la norma i la seva aplicació, i l’argumentació. Per preparar els juristes del futur, cal explicar-los que cal una aproximació nova als problemes i que la seva solució també exigeix una metodologia d’aprenentatge diferent a la tradicional. L'objectiu és incrementar l’interès dels alumnes pel tema d’estudi, així com la seva participació i implicació al seu propi aprenentatge. 

Mitjançant la metodologia de l'aula inversa, el professorat selecciona un material (alguna llei, sentència o article doctrinal), elabora la guia de lectura, així com un qüestionari online. Els estudiants hauran de llegir el material proposat i respondre el qüestionari on-line, abans de la classe, amb una antelació suficient per donar temps al professorat per preparar la classe a partir de les respostes dels estudiants. D’aquesta manera, a l’hora d’impartir la classe el professorat pot presentar els resultats del qüestionari, identificar els dubtes i els errors de comprensió, i la classe servirà per debatre i aclarir idees. S'inverteix l'ordre de les explicacions del professorat en relació amb l'estudi de l'alumne, que ha de ser previ.

Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

Es tracta de crear una metologia d'aprenentatge ai de formació teòrica i pràctica a partir de la creació de metodologies noves al voltant de la inversió de la seqüència tradicional de l’activitat  d’aprenentatge. Es tracta de substituir la tradicional, que és ensenyament-estudi-avaluació, per una nova, que seria estudi-(auto, peer, hetero)-avaluació-ensenyament.

La proposta té per objectiu principal un sistema d’innovació docent que doni prioritat a l’aprenentatge actiu dels estudiants a través de l’aula inversa.

El professorat selecciona un article que presenta alguns dels conceptes de la classe, i n’elabora la guia de lectura, així com un qüestionari online que inclou preguntes de resposta múltiple i/o preguntes curtes. Aquestes preguntes no són valorades a efectes de la qualificació final, sinó que són part del procés de formació.

Els estudiants hauran de llegir l’article de revisió i respondre el qüestionari on-line, abans de la classe. El professorat prepararà la classe a partir de les respostes. D’aquesta manera, a l’hora d’impartir la classe el professorat pot presentar els resultats del qüestionari, identificar els dubtes i els errors de comprensió, i la classe servirà per debatre i aclarir idees. Al final de la classe l’estudiant pot tornar a respondre una part del qüestionari inicial i comparar les respostes d’abans de la classe a les de després.

Aquest plantejament té com a objectiu incrementar l’interès dels alumnes pel tema d’estudi, així com la seva participació i implicació al seu propi aprenentatge.

Codi del projecte: 
2021PID-UB/011
Convocatòria: 
Projectes d'Innovació Docent (PID)
Estat: 
Finalitzat
Coordinació: 
MONICA NAVARRO MICHEL
Participants: 
Esther Arroyo Amayuelas, Laura Alascio Carrasco
Francesc Fradera Fàbregas
Facultat: 
Ensenyament/s: 
Dret
Assignatures implicades: 
Dret civil de la persona
Dret contractual europeu i de consum
Dret de danys