El cas pràctic: un camí "d'anada i tornada" en l'aprenentatge del Dret de Consum

Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

1) Fomentar l'aprenentatge reflexiu dels continguts propis de l'assignatura. Els estudiants podran assimilar millor la matèria si parteixen de la solució que ells mateixos havien donat al cas a l'avant-sala del tema. Tal vegada que per fer aquella primera aproximació els caldrà haver aplicat continguts propis d'assignatures ja cursades, tot plegat permet també la reactualització i aplicació pràctica i transversal de continguts docents previs. iPel demés, més enllà de que la fita més immediata és la matèria pròpia de les assignatures que es cursen, el circuït que es proposa incideix en la reflexió, en l'aprenentatge raonat. Com a metodologia, l'estudiant el podrà aplicar en altres contextos.

2) Proporcionar indicatius al docent de cara a la impartició de la matèria.  Les opcions donades pels grups en un primer moment i, després, en la primera posada en comú, permet al docent redigirir l'explicació del tema cap aquells aspectes que, potser modalitzats pel Dret de Consum, ja s'han tingut en compte pels estudiants o, en altre cas, detectar les mancanques o incorreccions de les que es parteix.

3) Fomentar el treball en grup i en l'expressió oral. La metodologia demana, en dues ocasions, el debat dins dels grups i la posada en comú. Fomenta d'aquesta matèria el treball cooperatiu i l'oralitat.

 

Codi del projecte: 
2017PID-UB/014
Estat: 
Actiu
Coordinació: 
ARNAU RAVENTOS, LIDIA
Facultat: 
Ensenyament/s: 
Grau en Dret
Màster Oficial de Dret de l'Empresa i dels Negocis