El món social a l’aula. Estratègies d’intercanvi per a l’aprenentatge contextualitzat.

El projecte consisteix en la realització i millora d’activitats, dins la docència d’assignatures d’Educació social, que suposen un intercanvi amb agents socials implicats: per una banda professionals (principalment educadors i educadores) i per altra banda els subjectes o endusers. El professorat implicat ja ha dut a terme activitats en aquest sentit (majoritàriament xerrades), tot i que sovint queden plantejades com a activitats puntuals i complementàries, sense que se n’aprofiti tot el potencial d’aprenentatge per a l’alumnat, ni tampoc de retorn del què es fa a la universitat cap a la societat.

Les actuacions del projecte consisteixen en:

- Disseny i coordinació de diferents activitats: xerrades a la Universitat, Estudis de cas preparats conjuntament, Visites a entitats, participació d’agents socials en activitats d’avaluació, altres.  Es dissenyaran un mínim de 10 activitats diferents en diferents modalitats i implicant diferents agents.  El disseny inclou la preparació de les activitats, desenvolupament, i treball posterior. S’inclouran activitats inter-assignatura i obertes al conjunt de l’alumnat. Les activitats fomentaran l'aprenentatge col·laboratiu i entre iguals. 
- Implementació de les activitats, sistematització i avaluació amb l’alumnat. 
- Retorn i debat amb els agents socials.
- Reflexió conjunta entre el professorat de l’equip i propostes de millora, incloent propostes per  a l’organització transversal d’intercanvis  amb agents socials al llarg del Grau d’Educació Social.

Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

L’objectiu general del projecte consisteix en enfortir la integració del coneixement teòric  disciplinar amb el coneixement de la realitat dels àmbits de l’educació social i els seus subjectes, contextualitzant l’aprenentatge en la comprensió de problemàtiques vinculades a situacions reals de l’entorn profesional així com en els processos de presa de decisions i resolució de problemàtiques que es dónen en aquests contextos reals.

Aquest objectiu general es concreta en els següents tres objectius específics relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat:

1) Relacionar coneixement de les teories i models disciplinaris amb les realitats dels àmbits i agents de l’educació social (professionals i endusers).

2) Reconèixer el valor i importància de les aportacions dels col·lectius “endusers”, especialment grups vulnerables les veus dels quals han estat tradicionalment excloses en l’elaboració de polítiques i planificacions dels serveis.

3) Millorar la capacitat per crear i promoure xarxes socials entre persones, col·lectius i institucions, que és una de les competències específiques del Grau d’Educació social.

Codi del projecte: 
2019PID-UB/025
Estat: 
Actiu
Coordinació: 
Padrós Cuxart, Maria
Participants: 
Eduard Elosegui, Sandra Montané, Sandra Girbés, Mercedes Ríos, Rosa Valls
Grup d'innovació docent: 
Ensenyament/s: 
Educació Social