El medicament: ús racional I recerca responsable

El projecte d’Innovació Docent a l’assignatura de Farmacologia Clínica es planteja la introducció d’algunes competències amb l’objectiu de generar les habilitats dels estudiants de Medicina en l’ús racional dels medicaments, això com fer recerca amb medicaments complint amb les estàndards metodològics, ètics i legals.

El projecte planteja l’ampliació de les competències actuals amb la introducció d’alguna competència addicional. Les competències pròpies de l’assignatura i l’especialitat mèdica de la Farmacologia Clínica se centren en la terapèutica i l’ús racional dels medicaments, la informació i selecció de medicaments, la Farmacovigilància, i la recerca amb medicaments. Altres són competències més transversals lligades als valors i el professionalisme, cada vegada més necessàries en el correcte exercici de la pràctica mèdica  davant els reptes que es donen en el context actual del sistema Sanitari.

Ampliació i aprofundiment de competències:

• Adquirir competències en la cerca de informació en terapèutica, la seva lectura i anàlisi crítica i la seva síntesi.

• Adquirir competències en el raonament bàsic de la decisió terapèutica en  pacients, ja sigui de manera concreta en un pacient individual o bé de manera més global en el procés de selecció de medicaments.

• Adquirir competències en l’elaboració d’un projecte de recerca amb medicaments des del punt de vista metodològic, legal i ètic

• Adquirir competències en la identificació, aplicació i avaluació dels aspectes relacionats amb els Principis de la Bioètica en la recerca clínica. 

• Adquirir competències en la presentació en públic de resultats assistencials o resultats de recerca.

La incorporació de nous mètodes i tecnologia docents es considera una bona eina per a treballar aquests aspectes. D’aquesta manera es fomenta la participació activa de l’estudiant, la interacció entre estudiants, i la capacitat de generar un entorn de confiança i empatia on es pugui desenvolupar una discussió i debat amb respecte.

Codi del projecte: 
2024PID-UB/013
Convocatòria: 
Projectes d'Innovació Docent (PID)
Estat: 
Actiu
Coordinació: 
Hereu Boher, Pilar
Participants: 
Roser Llop Rius
Dolores Rodriguez Cumplido
Grup d'innovació docent: