El programa d'Aprenentatge-servei en el Grau de Treball Social

Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

1. Implementar un programa d’ApS amb estudiants del grau de treball social, amb un itinerari des de primer a quart amb la coordinació i el suport de l’Oficina de d’Aprenentatge-Servei de la Facultat d’Educació.

2. Afavorir que els estudiants assoleixin un aprenentatge significatiu dels continguts de cada una de les assignatures, en contacte directa amb la realitat, al servei tant de les entitats com dels usuaris d’aquestes.

3. Conèixer i valorar els efectes tant a l’ensenyament, al servei, com al compromís adquirit vers l’aprenentatge de competències i habilitats com a futurs treballadors socials.

Codi del projecte: 
2015PID-UB/005
Estat: 
Finalitzat
Coordinació: 
Quiroga Raimundez, Violeta
Participants: 
Maria Antonia Buenaventura Rubio, Ferran Cortés Izquierdo, Marta Llobet Estany, Josep Maria Mesquida González, Paula Durán Montfort, Núria Prat Bau, Aïda Ballester Lledó, Adela Boixadós Porquet
Grup d'innovació docent: 
Assignatures implicades: 
Iniciació a la pràctica del treball social i al coneixement dels serveis socials, Comunicació i documentació, Antropologia social, Desigualtat i exclusió social, Investigació aplicada a la intervenció en treball social, Treball social comunitari, Treball final de grau
Estratègies de millora/innovació docent: