Els TFG de la Facultat de Biologia 10 anys després de Bolonya. Adequant l’avaluació a la situació actual: La diversitat de TFG requereix diversitat rúbriques.

La experiència adquirida després de 10 anys de la implantació del model de Pràcticums i TFG a la Facultat de Biologia ha permès identificar diferents tipologies de projectes.  Així, un 30% dels Treballs Fi de Grau  es classifiquen com a projectes aplicats i escapen de l’àmbit de la recerca bàsica. La majoria d’aquests projectes es realitzen en entitats externes com empreses, fundacions sense ànim de lucre, ajuntaments, Generalitat, etc però també una part es realitzen en el marc de projectes  de recerca aplicada o de transferència dels grups de recerca UB. L’actuació pretén generar pautes i rúbriques adequades a la diversitat de tipologies de TFG que es realitzen a la Facultat de Biologia. Com a part d’aquesta actuació  s’incorporarà la reflexió crítica dels estudiants sobre la contribució del seu projecte als  Objectius del Desenvolupament Sostenible (ODS) el que permetrà visualitzar-los i  impulsar-los  seguint les directrius de l’Agenda 2030 de la UB.

Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

1.- Millorar el procés de seguiment i d’avaluació dels projectes desenvolupats pels estudiants en el marc del conjunt d’assignatures pràcticum I i II i TFG. Per assolir aquest objectiu s’adaptarà la rúbrica emprada en l’actualitat a diferents rúbriques adequades a la diversitat de tipologies de TFG, incloent l’ApS.

2.- Elaborar una guia-protocol que permeti que els estudiants reflexionin sobre quins aspectes lligats als diferents ODS es treballen en el seu TFG i visualitzar-los en la memòria final del treball. Aquesta guia també permetrà  validar si una part o la totalitat del TFG contribueix significativament a un o diversos ODS.

Codi del projecte: 
2019PID-UB/035
Convocatòria: 
Projectes d'Innovació Docent (PID)
Estat: 
Finalitzat
Coordinació: 
Llorente Cabrera, Gustavo A.
Participants: 
M. Teresa Sauras Yera Mar Grasa Martínez Sílvia Busquets Rius Francesc Oliva Cuyàs Marta Camps Camprubí Marina Blas Esteban Cristina Madrid Xufré Josep Maria de Anta Vinyals
Grup d'innovació docent: 
Ensenyament/s: 
Biologia
Bioquímica
Biotecnologia
Ciències Ambientals
Ciències Biomèdiques