Ens preparem pel futur!

El projecte "Ens preparem pel futur!", pretén incidir en la formació de les habilitats i destreses de l'alumnat del Grau d'Educació Infantil a l'hora de produir propostes i materials didàctics vinculats a un context real. És per aquest motiu que es treballarà en el marc de l'assignatura de didàctica de les ciències socials amb dos contextos educatius reals: El camp d'aprenentatge de la Noguera i el Museu d'Història de Catalunya. El nostre alumnat haurà d'analitzar quines propostes existents per a educació infantil tenen aquestes dues institucions i fer noves propostes que seran posades en pràctica. S'ha detectat que, sovint, l'alumnat del grau d'infantil no té clar com dissenyar propostes educatives (acompanyades de material didàctic) que siguin viables i aplicables en context real. Aquest fet es deu a múltiples factors però un d'ells està molt vinculat a la docència i a l'avaluació docent que solem fer ja que els demanem que programin però en molts casos els contextos són imaginaris. Per molt que fem que concretin un context escolar, una situació d'aula, un entorn, etc. no acaben mai de veure-hi l'aplicabilitat perquè saben, d'entrada, que és un treball universitari que queda en un pla teòric. Aquest fet incideix en un cantó a la motivació (clau per aconseguir aprenentatges) amb la que l'alumnat afronta el treball i al mateix temps no contribueix a la formació de les seves habilitats i destreses. És per aquest motiu que el projecte pretén un canvi en el model d'avaluació de l'assignatura que permeti a l'alumnat millorar les seves habilitats en la creació de propostes didàctiques aplicables i els prepari pel seu futur més immediat (la modalitat del treball final de grau centrada en la creació i producció de materials didàctics) i a la llarga pel seu futur laboral.   

Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

A banda de contribuir al desenvolupament dels objectius propis de l'assignatura de Didàctica de les Ciències Socials així com de les competències (transversal i específiques) dels estudis de Grau d'Educació Infantil, el projecte presentat té com a objectius fonamentals:

- Analitzar propostes didàctiques vinculades a l'ensenyament i l'aprenentatge de les ciències socials en dos contextos educatius reals (el Camp d'aprenentatge de la Noguera i el Museu d'Història de Catalunya).

- Crear i produir propostes didàctiques vinculades a l'ensenyament i l'aprenentatge de les ciències socials en dos contextos educatius reals (el Camp d'aprenentatge de la Noguera i el Museu d'Història de Catalunya).

- Dotar dels coneixements necessaris a l'alumnat per a que puguin basar les seves propostes didàctiques en metodologies actives per l'aprenentatge.

- Contribuir al desenvolupament de la competència transversal vinculada a la capacitat creativa i emprenedora.

Codi del projecte: 
2019PID-UB/014
Estat: 
Actiu
Coordinació: 
Feliu Torruella, Maria
Participants: 
Ilaria Bellatti
Isabel Boj Cullell
Ann. E Wilson Daily
Myriam Gonzalez Sanz
Antoni Bardavio Novi
Griselda Aixelà Paris
Ensenyament/s: 
Grau d'Educació Infantil
Assignatures implicades: 
Didàctica de les Ciències Socials