Ensenyament- Aprenentatge cooperatiu mitjançant l’Aula Invertida

Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

Fomentar l’aprenentatge actiu implicant a l’estudiant en el seu propi procés d’aprenentatge.
Fomentar el pensament crític i analític de l’estudiant.
Fomentar l’aprenentatge autònom i cooperatiu com a elements claus de l’estratègia
Treballar els processos cognitius de major complexitat (anàlisi, avaluació i creació) a l’aula.
Dissenyar material didàctic per a la metodologia de l’aula invertida.
Dissenyar un sistema d’avaluació i autoavaluació adequada al context de la innovació.

Codi del projecte: 
2017PID-UB/023
Convocatòria: 
Projectes d'Innovació Docent (PID)
Estat: 
Finalitzat
Coordinació: 
Montane Lopez, Alejandra
Participants: 
Medina Moya, Jose Luis
Antunez Marcos, Serafin
Carnicero Duque, Paulino
Jarauta Borrasca, Beatriz
Mentado Labao, Trinidad
Imbernon Muñoz, Francisco
Serrat Antoli, Nuria
Zoia Bozu
Elvira Marti Brossa
Sussana Anànega Espanyol
Gabriel Hervás Nicolás
Grup d'innovació docent: 
Ensenyament/s: 
Pedagogia
Formació del professorat de Primària
Màster de psicopedagogia
Màster Investigació i Canvi Educatiu