Espai vivencial del/a psicòleg/oga clínic/a

Realitzar durant les 10 sessions de tutoria de l’assignatura de psicologia clínica actuacions per aprofundir en el paper del psicòleg/oga clínic/a i la pràctica psicoterapèutica mitjançant activitats de reflexió i vivencials sobre les tècniques i metodologies treballades en les classes teòriques de l’assignatura.

L’activitat es dividirà en dos blocs: el primer consistirà en l’anàlisi d’intervencions psicoterapèutiques en base a l’observació de vídeos (o altres suports) i; el segon bloc, consistirà en activitats de rol-playing respecte el propi rol de terapeuta posant en pràctica les tècniques i continguts de l’assignatura.

L’avaluació de la millora en els aprenentatges de l’alumnat i l’assoliment dels objectius plantejats es realitzarà mitjançant les dinàmiques de les sessions finals de cada bloc que estan dissenyades amb aquesta finalitat. No obstant, l’alumnat obtindrà un 0,5 del punt extra que permet atorgar l’assignatura, per l’assistència del conjunt de les sessions de tutoria i així incentivar la seva participació.

Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

Objectiu general:

  • Aprofundir en el paper del psicòleg/oga clínic/a i la pràctica psicoterapèutica mitjançant la pròpia experiència vivencial

Objectius específics:

  • Identificar els elements comuns i diferencials de la pràctica psicoterapèutica de diferents models d’intervenció.
  • Reflexionar sobre les característiques essencials per establir una bona relació terapèutica mitjantçant l'experiència compartida amb els companys/es
  • Aplicar els procediments de les tècniques d’intervenció estudiades durant l’assignatura mitjançant el rol-playing
  • Reconèixer les pròpies fortaleses i debilitats en l’aplicació de les tècniques d’intervenció i la pràctica psicoterapèutica.
Codi del projecte: 
2019PID-UB/038
Convocatòria: 
Projectes d'Innovació Docent (PID)
Estat: 
Finalitzat
Coordinació: 
Salla Martinez, Marta
Participants: 
Guillem Feixas Viaplana , Alejandro Garcia Guitierrez
Ensenyament/s: 
Grau de Psicologia