Estratègia d’aprenentatge interactiu per a la millora de l’aplicació de la competència matemàtica a l'entorn de la Farmàcia Galènica

Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 
  • Fomentar un aprenentatge significatiu i efectiu al voltant de l'aplicació de la competència matemàtica en l'àmbit de la Farmàcia Galènic mitjançant una estratègia interactiva.
  • Comprovar el grau de consolidació de l'aprenentatge adquirit a l'àmbit de seminaris de problemes de  les assignatures de l'àmbit de la Farmàcia Galènica que s'imparteix gradualment en 1r, 3r, 4t i 5è del Grau de Farmàcia mitjançant un model d'ensenyament/aprenentatge en espiral.
Codi del projecte: 
2015PID-UB/039
Estat: 
Finalitzat
Coordinació: 
Halbaut Bellowa, Lyda
Participants: 
Rosa M. Aparicio Pelegrin, Anna Viscasillas Clerch, Encarnacion Garcia Montoya, Maria Pilar Perez Lozano, Montserrat Miñarro Carmon, Joaquim Suñer Carb, Jose Maria Suñe Negre, Jose Ramon Tico Grau, Anna Fábregas Fernández, Begonya Torres Gallardo, Alfonso Del Pozo Carrascosa, Anna Calpena Campmany, Montserrat Alavedra Farell
Grup d'innovació docent: 
Ensenyament/s: 
FARMÀCIA
Assignatures implicades: 
Introducció a la Farmàcia Galènica
Farmàcia Galènica I
Farmàcia Galènica II
Formulació Magistral i Oficinal