Fonaments literaris, comprensió i pensament pedagògic. Estratègies, activitats i recursos d’aprenentatge autònom

Aquest projecte cerca promoure millores docents en un conjunt d’assignatures pròpies de l’àmbit del pensament pedagògic, a la vegada que, a partir d’aquestes millores, aportar evidències metodològiques per als processos que segueix la Facultat d’Educació de replantejament i reestructuració dels Plans d’Estudis de grau a propòsit de la reforma exigida per la legislació vigent i de prevista implementació per al curs 2025-2026.

Concretament, aquest projecte té per finalitat la millora i el desenvolupament de noves estratègies  curriculars, activitats i recursos didàctics que guiïn l’estudiant en l’exercici autònom de la lectura, la comprensió, la discussió, l’articulació i l’expressió del pensament de nivell superior que té per objecte experiències, fets, fenòmens i idees educatives. En última instància s’aspira a garantir amb aquestes millores els nivells més elevats possibles de domini en les habilitats lingüístiques, així com de judici racional i estètic. Amb la voluntat de convertir l'exercici autònom de la lectura i l'expressió del pensament en un hàbit generalitzat d'estudi i treball, posa concretament èmfasi en la implementació d'aquestes millores a través de la docència en les assignatures dels primers cursos dels Graus de Pedagogia i d'Educació Social, amb la confiança que aquests aprenentatges establiran una base sòlida per a un major aprofitament i aprofundiment en l’estudi en cursos successius.

Amb aquesta finalitat, no es descarten ni es menystenen les activitats i recursos didàctics tradicionals, però es volen explorar també les oportunitats de millora que obren les activitats i recursos digitals, especialment en l'àmbit en línia i en entorns virtuals. En qualsevol cas, es vetlla per una integració equilibrada de les noves modalitats d'aprenentatge amb les de sempre i per l’aprofitament de les tecnologies emergents per enriquir l'experiència educativa ordinària.

Codi del projecte: 
2024PMD-UB/003
Convocatòria: 
Projectes de Millora Docent (PMD)
Estat: 
Actiu
Coordinació: 
Pascual Martin, Angel
Participants: 
Paolo Scotton
Isabel Vilafranca Manguán
Jordi Garcia Farrero
Raquel Cercós Raichs
Kerina Rivas Guzman
Alex Egea Andrés
Laura Fontán De Bedout
Ferran Sánchez Margalef
Héctor Salinas Fuentes
Eulàlia Collelldemont Pujadas, professora titular UVic
Jordi Solé Blanch, professor titular UOC
Sabrina Ellmann, becària de col·laboració Serveis Lingüístics
Sofía Caballero Prastitis, becària de col·laboració revista Temps d'Educació