Formació dels Professionals de la Sociologia basada en Recerca i Impacte Social

Aquest projecte parteix de la necessitat de fomentar en els futurs professionals de sociologia, la capacitat d’actualitzar-se i estar al dia en les actuacions d’èxit i amb impacte social en el seu camp d’intervenció.

En diferents assignatures es duran a terme activitats a l’aula amb materials, pràctiques, i estudis de cas que aportin les fonts pròpies de la Comunitat Científica Internacional (revistes JCR, principals bases de dades, programes de recerca més rellevants com Horizon 2020), actuacions d’èxit i recerques amb impacte social. Aquestes intervencions permeten recollir i també millorar si s’escau, els materials preparats.

Les informacions, materials i estudis de cas utilitzats i millorats si s’escau, es recolliran en un wordpress que es posarà a disposició de tot el professorat de Sociologia. Aquest wordpress estarà disponible dins de l’espai virtual del Departament de Teoria Sociològica, Filosofia del Dret i Metodologia de les Ciències Socials,

A més de la informació disponible a la web, s’oferirà la possibilitat de donar suport i/o assessorament a professorat interessat en introduir aquestes fonts en les activitats d’aprenentatge de l’alumnat.

Per altra banda, la iniciativa s’extrapolarà a altres universitats amb professorat interessat (UAB, URV, UdG, UdL, Loyola o Deusto).

Finalment, es fomentarà l’establiment de convenis amb Administracions i universitats nacionals i internacionals, que afavoreixin l’intercanvi, repercuteixin en actuacions amb incidència directa en l’aprenentatge dels estudiants, i incrementin la repercussió de la pròpia innovació docent. 

Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

Objectiu general: Fomentar en els futurs i futures professionals de sociologia, la capacitat d’actualitzar-se i estar al dia en les actuacions d’èxit i amb impacte social en el seu camp d’intervenció.

  • Objectiu específic 1: Implementar en assignatures de diferents ensenyaments activitats, pràctiques, i estudis de cas que aportin les fonts pròpies de la Comunitat Científica Internacional (revistes JCR, principals bases de dades, programes de recerca més rellevants com Horizon 2020), actuacions d’èxit i recerques amb impacte social.
  • Objectiu específic 2: Elaborar materials docents per aquestes pràctiques i millorar-los fruit de la valoració de les mateixes.
  • Objectiu específic 3:Posar a disposició de tot el professorat de sociologia les informacions i materials pertinents
  • Objectiu específic 4:Oferir suport i/o assessorament a professorat interessat en introduir aquestes fonts en les activitats d’aprenentatge de l’alumnat.
  • Objectiu específic 5:Fomentar els convenis i col·laboracions amb universitats catalanes, estatals i internacionals. 
Codi del projecte: 
2015PID-UB/T04
Convocatòria: 
Projectes d'Innovació Docent (PID)
Estat: 
Finalitzat
Coordinació: 
Aubert Simon, Adriana
Participants: 
Ramon Flecha Garcia, Esther Oliver Pérez, Lídia Puigvert Mallart, Marta Soler Gallart, Lena de Botton Fernández, Tinka Schubert, Nataly Buslón Valdez, Maria del Mar Ramis Salas (UAB), Aitor Gómez González (URV), Tatiana Santos Pitanga (UdG), Elena Duque Sánchez (UdG)
Ensenyament/s: 
Grau d'Educació Primària
Grau d'Educació Infantil
Grau d'Administració i Direcció d'Empreses
Grau d'Educació Social
Grau de Treball Social
Grau de Sociologia
Grau de Comunicació Audiovisual
Grau en Criminologia
Màster de Sociologia: Transformacions Socials i Innovació
Màster Universitari de Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes
Assignatures implicades: 
Sociologia de l'Educació (Grau d'Educació Primària i Grau d'Educació Infantil)
Sociologia (Grau d'Administració i Direcció d'Empreses)
Sociologia de l'Educació (Màster Universitari de Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes)
Polítiques Socials i Educatives (Grau d'Educació Social)
Sociologia General (Grau de Treball Social)
Acció Tutorial: Relacions entre Escola, Família i Comunitat (Grau d'Educació Primària)
Teoria Sociològica II (Grau de Sociologia)
Canvi Social (Grau de Sociologia)
Sociologia de la Comunicació i de la Informació (Grau de Sociologia)
Sociologia de la Comunicació (Grau de Comunicació Audiovisual)
Treball Final de Grau (Grau de Sociologia)
Treball Final de Grau (Grau d'Educació Primària)
Teories Sociològiques (Màster de Sociologia: Transformacions Socials i Innovació)
Bases de l'Anàlisi Sociològica (Màster de Sociologia: Transformacions Socials i Innovació)
Violència de Gènere i Teories Feministes (Màster de Sociologia: Transformacions Socials i Innovació)
Processos i Contextes Educatius (Grau de Mestre en Educació Primària de la UdG)
Pla d'Acció Tutorial (Grau de Mestre en Educació Primària de la UdG)
Pràcticum (Grau de Mestre en Educació Primària de la UdG)
Treball Final de Grau (Grau de Mestre en Educació Primària de la UdG)
Societat, Família i Escola (Grau de Mestre en Educació Primària de la UdG)
Organització, Gestió i Avaluació de Centres i Prijectes (Educació Social de la UdG)
Treball Final de Grau (Educació Social de la UdG)
Processos i Contextos Educatius (Màster en Formació del Professorat d’ESO, Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d’Idiomes de la UdG)