Gamificació amb KAHOOT

Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

El objectius plantejats serien:

Coneixer quins coneixements previs tenen en algunes parts del temari d'Infermeria Clínica I.
Identificar les lagunes o dubtes que es plantegin en parts del temari de l'assignatura.
Fomentar la vivència de l'aprenentatge d'una forma diferent.
Incentivar la participació.
Incrementar les notes respecte a l'any anterior.

Codi del projecte: 
2018PID-UB/B29
Estat: 
Actiu
Coordinació: 
Rodriguez Martin, Dolores
Participants: 
Catalina Rodríguez García
Eva Gómez Rodríguez
Xavier Bernardez
Anna Marta Falco Pegueroles
Ensenyament/s: 
Infermeria
Assignatures implicades: 
Infermeria Clínica
Linies d'innovació: