Gamificació en la Introducció a la Clínica Podològica

L’assignatura d’Introducció a la Clínica Podològica, és una assignatura obligatòria que s’imparteix durant el primer semestre de tercer curs del Grau de Podologia. Aquesta assignatura té una càrrega de 14 hores teòriques, 8 hores teòrico-pràctiques i 44 hores de pràctiques clíniques. La docència teòrica es realitza els divendres de 13:00 a 14:00 hores.

Les classes teòriques es realitzen segons les mancances que els alumnes creuen que tenen front a realitzar l’activitat assistencial.

L'avaluació es basa en el sumatori de la presentació i avaluació del dossier pràctic (65%), assitència a les pràctiques (10%), presentació treball tutelat (10%) i participació als seminaris (15%)

La utilització de la gamificació en aquesta assignatura vol millorar l'aprenentatge i ser un estímul per l'alumnat.

Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 
  1. Ser capaç de relacionar els antecedents mèdics del pacients amb la seva medicació.
  2. Adquirir vocabulari mèdic
Codi del projecte: 
2018PID-UB/B36
Estat: 
Finalitzat
Coordinació: 
Planell Mas, Elena De
Participants: 
Carles Vergés Salas
Jessica Ruiz Toledo
Ensenyament/s: 
Podologia
Assignatures implicades: 
Introducció a la Clínica Podològica
Linies d'innovació: