GID-MAEF

GID en Metodologies Actives per a la Formació del Professorat en Educació Física
Presentació: 

1.- Dissenyar i implantar metodologies actives per a la implementació de sistemes innovadors d'aprenentatge i a l'avaluació dels continguts i les competències professionals clau en contextos de docència universitària presencial o no presencial (sincrònica o asincrònica) adreçats a la formació del professorat en EF.

2.- Fomentar la creació d'equips docents que coordinin el disseny, la implantació i l'avaluació de l'impacte de les metodologies actives en les assignatures de grau i màster adreçades a la formació del professorat en EF.

3.- Crear un repositori de recursos didàctics i una guia de bones pràctiques docents relacionades amb l'aprenentatge i l'avaluació de continguts i competències professionals clau del professorat en EF mitjançant metodologies actives en docència universitària presencial i no presencial.

4.- Divulgar l'impacte de les experiències d'innovació metodològica dutes a terme en el marc de la formació del professorat en EF.

Codi UB: 
GINDOC-UB/163
Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Coordinació: 
Braz Vieira, Marcelo
Membres del grup: 
Francesc Buscà Donet
Albert Batalla Flores
Teresa Lleixà Arribas
Marta Capllonch Bujosa
Jordi Calvo Lajusticia
Sergio Moneo Benítez
Anna Castells Molina
Martina Kieling Sebold
Sandra Gallardo Ramírez
Ingrid Lafuente Fons
Marc Franco Sola
Francesc Xavier Baladas Ortíz
Glòria Escobosa Morera
Marcelo Braz Vieira
Beatriz Rodríguez Martín
Núria Ros García
Gabriel Diaz Cobos
Marc Guillem Molins
Meritxell Arderiu Antonell

Projecte/s del Grup