GIDAdEnA

Grup d’innovació docent en Adquisició i Ensenyament de l’anglès
Presentació: 

El nostre objectiu és utilitzar mètodes basats en l’aula invertida en l’aprenentatge universitari. Ens els projectes d’innovació docent anteriors ja hem tingut experiències en aquesta línia, com la tutorització entre iguals i l’aprenentatge basat en equips. Volem promoure també l’aprenentatge col•laboratiu i autònom. Creiem que els nostres estudiants han d’aprendre a treballar de manera autònoma, evidentment sempre amb l’ajut i guia del professor. Vivim en una societat on aconseguim tot tipus d’informació amb un ‘click’, i probablement això ha portat a una pèrdua d’esforç, especialment en les generacions més joves. Així doncs, per una part volem promoure l’esforç com aspecte positiu a la vida, mitjançant l’aprenentatge autònom. D’altra banda, tot i que des de fa anys es promou el treball en grups, hem pogut experimentar els problemes de molts alumnes per treballar en equip. Creiem que no són conscients que en un futur no molt llunyà, en el món laboral, el treball en equip i la interacció, no només entre individus si no també entre grups, serà un aspecte indispensable en el seu dia a dia. Dit això, el nostre altre objectiu és promoure l’aprenentatge col•laboratiu.

ACCIONS DE MILLORA PORTADES A TERME

1. Ajut d’alumnes considerats ‘experts’ (alumnes que estaven cursant Adquisició de l’anglès com a segona llengua II) a alumnes que començaven l’assignatura d’Adquisició de l’anglès com a segona llengua I. Es va crear una relació de tutor-tutoritzat, en la que els tutors ajudaven i guiaven als seus tutoritzats en el procés de recollida i anàlisi de dades del projecte realitzat a classe.

2. Oferiment d’escoles per a recollir dades d’aprenents d’anglès amb ajuda de professors de les escoles implicades.

3. Aplicació de dues metodologies: Aprenentatge basat en problemes (ABP) i Elaboració de projectes (EdP).

4. Interacció a l’aula entre grups i entre iguals.

ACTUACIONS D'INNOVACIÓ PREVISTES

1. Seguim apostant per l’aprenentatge col•laboratiu i autònom, que creiem que es pot consolidar mitjançant les metodologies d’ABP i d’EdP.

2. Creiem que en general els alumnes de tercer i quart haurien de demostrar certs coneixements de recerca en el camp de l’adquisició i ensenyament de llengües, ja que molts d’ells cursaran màsters en dos anys i aquest serà sens dubte un aspecte a tractar on es donaran com a assolits alguns coneixements bàsics Així doncs, pensem que hem de fomentar l’esperit de recerca i facilitar certes eïnes per tal de fer recerca de manera autònoma.

3. Com hem dit anteriorment, volem promoure el treball en equip, especialment el ‘feedback’ entre equips. Per això pensem que una bona manera de començar pot ser la presentació dels projectes a classe i les discussions que es realitzen a l’aula. L’objectiu seria dinamitzar aquest procés per a que tot estudiant de l’assignatura s’impliqui, no només en el treball del seu grup si no també ajudant als altres.

4. Respecte de l'Avaluació entre iguals a destacar el treball de tots els membres del grup en aquesta línia a les presentacions orals de les assignatures que impartirem.

5. Respete de Metodologies actives d’aprenentatge, la Dra. Miralpeix ha treballat en una metodologia activa d’aprenentatge a l’assignatura del màster que ve impartint basat en la simulació d’una tasca amb què els alumnes poden trobar-se a la vida real (demanar una beca competitiva). La idea és aprofundir en aquest disseny el proper curs i continuant elaborant la rúbrica d’avaluació de la tasca.

6. Preparació i coordinació d’una Taula Rodona per part de la coordinadora del GID, si és acceptada, al congrés AEDEAN a la Universidad de Cantabria (novembre 2020) amb professorat d’altres departaments de Filologia Anglesa sobre innovació docent en l’ensenyament de l’assignatura d’Adquisició de l’Anglès.

Codi UB: 
GINDO-UB/158
Grup Innovació Docent (GID)
Coordinació: 
Celaya Villanueva, Maria Luz
Membres del grup: 
Barón Parés, Júlia
Imma Miralpeix
Mireia Ortega
Carme Muñoz Lahoz
Mayya Levkina

Projecte/s del Grup

2015PID-UB/T06
Coordinació: Miralpeix Pujol, Immaculada
Estat: Actiu
2014PID-UB/027
Coordinació: Barón Parés, Júlia
Estat: Finalitzat