GIDAT

Grup d'Innovació Docent en Avaluació i Tecnologia
Presentació: 

Objectius del grup:

  • Realitzar una cerca de pràctiques d’avaluació formativa de competències als estudis d’educació.
  • Realitzar una cerca de pràctiques innovadores de feedforward autoregulador amb suport tecnològic.
  • Sistematitzar les bones pràctiques en un fons documental en línia.
  • Recollir i adaptar i/o dissenyar estratègies didàctiques per a l’aprenentatge situat amb suport tecnològic que contribueixin significativament al desenvolupament de les competències transversals dels estudis d’educació.
  • Aplicar i avaluar en termes d’impacte sobre la motivació i el rendiment les estratègies dissenyades.
  • Recollir i adaptar i/o dissenyar, aplicar i avaluar sistemes d’avaluació autèntica.
  • Recollir i adaptar i/o dissenyar, aplicar i avaluar sistemes de feedback i feedforward autoregulador amb suport tecnològic.

 

Codi UB: 
GINDOC-UB/152
Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Coordinació: 
Cano García, Elena
Membres del grup: 
BARTOLOMÉ PINA, ANTONIO R.
CABRERA LANZO, NATIVIDAD
FERNÁNDEZ FERRER, MARIA TERESA
GRANÉ I ORÓ, MARIA
LLEIXÀ, MARIA TERESA
PUIGDELLÍVOL AGUADÉ, IGNASI
MORAL FERRER, JOSÉ MANUEL
GÓMEZ CEPEDA, GABRIELA
PETREÑAS CABALLERO, CRISTINA
MARTINS GIRONELLI, LUDMILA
LAIA LLUCH MOLINS
JARDÍ FERRÉ, ANDREA
SABANDO ROJAS, DORYS
RUBIO CARBÓ, ANNA
LINDÍN, CARLES

Projecte/s del Grup

2021PID-UB/022
Coordinació: Anna Nardi Ricart
Estat: Actiu
2021PID-UB/015
Coordinació: Laia Lluch Molins
Estat: Actiu
2020PID-UB/036
Coordinació: ANTONIO RAMON BARTOLOME PINA
Estat: Finalitzat
2019PID-UB/017
Coordinació: Pons Seguí, Laura
Estat: Finalitzat
2016PID-UB/024
Coordinació: Cano Garcia, Maria Elena
Estat: Finalitzat
2015PID-UB/003
Coordinació: Puigdellivol Aguade, Ignasi
Estat: Finalitzat
2015PID-UB/004
Coordinació: Cano Garcia, Maria Elena
Estat: Finalitzat
2014PID-UB/147
Coordinació: Cano García, Elena
Estat: Finalitzat