GIDC_DLL

Grup d’Innovació Docent Consolidat en Didàctica de la Llengua i la Literatura
Presentació: 

El Grup comparteix docència i experiència en innovació i recerca educativa. Té com a objectiu la millora i la innovació de la docència en didàctica de la llengua i la literatura, amb una mirada transversal, mitjançant la reflexió conjunta amb l’alumnat i la potenciació del treball en equip, per tal d'afavorir l'assoliment de competències.

El GIDC-DLL indaga, promou, experimenta i intervé en l’adaptació curricular a l’espai superior europeu d'educació superior; en el disseny de les noves titulacions de grau i màster; en activitats formatives i d’avaluació que relacionin teoria i pràctica escolar, així com en l’ús i divulgació de material audiovisual i de plataformes informàtiques, bàsicament en l'entorn d'aprenentatge virtual moodle. Els diferents projectes d'innovació realitzats en els àmbits esmentats i la difusió feta en seminaris i congressos en són una mostra significativa.

Objectius de l'activitat del grup

Orientar el professorat en formació inicial i en màsters per a l'elaboració i aplicació de suports 2.0 amb la finalitat de generar diferents eines (rutes literàries i booktràilers) per  treballar les diferents textualitats multimodal que contribueixin a la construcció de coneixements d'educació literària.

Desenvolupar competències transversals com la comunicativa (recepció i producció), la d'aprendre a aprendre i la digital; i específiques, com la literària i la multimodal a  través de procediments de cerca, de cooperació i d'activitat col·laborativa. en un procés de tractament de la informació per

A partir d'aquests objectius ens proposem els següents objectius específics i d'innovació docent:

1. Proposar a l'alumnat l'elaboració d'un projecte didàctic, de manera que s'apliquin diferents instruments 2.0 com a recursos didàctics per potenciar l'educació literària en relació a diferents tipus de textualitats.

2. Implicar professorat i alumnat com a agents actius en : a) l'aplicació i l'observació qualitativa de les innovacions metodològiques; b) la verificació de la millora de l'educació literària gràcies al potencial formatiu que reporten els recursos 2.0 i els processos cooperatius de recepció crítica; c) l'avaluació a través d'un sistema de coavaluació entre alumnat i professor.

3. Integrar processos de comunicació multimodal mitjançant les diferents tasques que conduiran a l'elaboració d'un projecte de coneixement literari i global.

4. Orientar l'alumnat en el disseny de propostes didàctiques que permetin l'aprenentatge multidisciplinar, que ofereixin un ampli ventall educatiu, propiciant la participació col·laborativa per a l'aprenentatge, a través de les tecnologies.

Actuacions previstes que se'n deriven: 

- Indagació, a partir de qüestionaris, del perfil lector i de les habilitats digitals del professorat de formació inicial de màsters.

- Aportació de propostes didàctiques per a l'adquisició de la competència lectora/ escriptora del text verbal i audiovisual a partir de l'estudi dels efectes de la presència de textos multimodals i de la connectivitat 2.0. En l'elaboració d'aquests projectes es desenvoluparà la competència literària i multimodal, així com les competències d'aprenentatge, digitals i comunicatives i es promourà a màxima interacció entre els usuaris, per tal que el docent esdevingui orientador en la cerca d'informació i organitzador de tasques i que el discent construeixi el coneixement a partir de la participació en el projecte a través de la realització de tasques.

Context d'aplicació (Ensenyament / Assignatura): 

Mestre d'Educació Infantil i Primària

 

Codi UB: 
GINDOC-UB/063
Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Coordinació: 
Civera López, Isabel Úrsula
Membres del grup: 
M. Alba Ambròs Pallarès
Montserrat Fons Esteve
Juli Palou Sangrà
Joan Marc Ramos Sabaté
Carme Arbonés Sola
Salvador Rodríguez Almendros
Marcelino Jimenez León
Elisabeth Contreras Barceló
Lorena Berríos Barra
Mireia Pérez Peitx
M. Mar Fernández Callao
Maria Soledad Muñoz Gordillo
Empar Devís Herraiz
Olga Cayuela Barreto