GIDPsiDe

Grup d'Innovació Docent en Psicologia del Desenvolupament
Presentació: 

Grup reconegut l'any 2004 i redefinit l'any 2011, en el marc dels nous graus adaptats a l'EEES. Integra 18 professors/es que imparteixen les assignatures de Desenvolupament en la Infància; Desenvolupament en l'Adolescència, Maduresa i Senectut; i Trastorns del Desenvolupament en el grau de Psicologia de la Universitat de Barcelona. El grup treballa principalment en la coordinació d'equips docents, la concreció d'activitats d'aprenentage per al desenvolupament de les competències vinculades a les diferents assignatures, l'elaboració de materials docents i la vinculació entre les activitats d'aprenentatge i l'avaluació continuada.

Paraules clau: psicologia del desenvolupament - avaluació continuada - competències - competències transversals -activitats d'aprenentatge - avaluació continuada -tutories

Codi UB: 
GINDOC-UB/072
Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Coordinació: 
Rivero García, M. Magdalena
Membres del grup: 
Ana Luisa Adam Alcocer
Lidia Caballero Balañá
Valentina Cannella
Maria Carbó Carreté
Montserrat Celdrán Castro
Carlos del Rio Romo
Maria Teresa Durán Fabré
José Daniel Fierro Arias
Mercè Garcia-Milà Palaudarias
Marta Gràcia García
Sonia Jarque Fernández
Maria Josep Jarque Moyano
Andrea Miralda Banda
Cristina Mumbardó Adam
Rodrigo Andrés Serrat Fernández
Fàtima Vega Llobera
Rosa Maria Vilaseca Momplet
Feliciano Villar Posada
Núria Castells Gomez
Maryam El Khayat Yicheoua
Josep Fabà Ribera