GIDTF2013

Grup d'Innovació Docent en Tecnologia Farmacèutica (GIDTF)
Presentació: 

El Grup d'Innovació docent de Tecnologia Farmacèutica (GIDTF) creat en el Bienni 2000-2002, coordinat per la Dra. Coloma Barbé Rocabert fins octubre 2010 i a partir d''aquesta data per la Dra. Lyda Halbaut Bellowa està format principalment per professors del Departament de Farmàcia i Tecnologia Farmacèutica. Aquest grup fou reconegut i qualificat d'excel·lència per la Universitat de Barcelona. L'any 2003 va rebre la qualificació de Grup Consolidat d'Innovació Docent per aquesta Universitat (amb el codi GCID-1067529923), renovada els anys successius fins l'actualitat.

El codi de referència del grup que inicialment era GRUP IV-52 i després GIDCUB-11/TN, GIDTF-2013. En l’actual nomenclatura de la UB és GINDOC-UB/073. Les tasques que realitza el grup abarquen la teoria i pràctica de les assignatures troncals, obligatòries i optatives de Tecnologia Farmacèutica  / Farmàcia Galènica de la llicenciatura i del grau de Farmàcia, així com de màsters i de l'Especialitat de Farmàcia Galènica i Industrial. El grup realitza tasques d'innovació docent i avaluació d'aquestes. Els resultats es presenten a diferents congressos de docència i també en revistes i llibres. Té com a objectius actualitzar i renovar les eines, els continguts i la metodologia docent per facilitar l'aprenentatge de la formulació, elaboració/fabricació i control per garantir la qualitat dels medicaments.

El Grup també ha desenvolupat la seva tasca a la Facultat de Medicina. S’han dut a terme diversos materials en forma de tutorial que es troben al Dipòsit Digital de la UB (col·lecció OMADO). Així mateix s’han dut a terme projectes relacionats amb  l’avaluació continuada  i l’aprenentatge autònom dels estudiants així com la seva autoavaluació a través de l’aula Moodle.

El GIDTF ha rebut sempre el suport del Departament de Farmàcia i Tecnologia Farmacèutica, donant prioritat als projectes que permetin gaudir de l'assignació d'un becari per ajudar en diferents tasques, tal com ara treballs docents en equip.

Codi UB: 
GINDOC-UB/073
Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Coordinació: 
Halbaut Bellowa, Lyda
Membres del grup: 
Josep Maria Suñé Negre
Montserrat Miñarro Carmona
Ana Calpena Campmany
Joaquim Suñer Carbó
Josep Ramón Ticó Grau
Rosa Mª Aparicio Pelegrin
Pilar Pérez Lozano
Encarna Garcia Montoya
Anna Viscasillas Clerch
Alfonso del Pozo Carrascosa
Mª José Martínez Viñas
Anna Nardi Ricart
Mireia Mallandrich Miret
Mireia Oliva Herrera
María Luisa del Carmen Garduño Ramírez
Berenice Andrade Carrera
Valeri Domínguez Villegas
Antonio Boix Montañés
Marcelle Silva de Abreu
Marc Suñé Pou