GIMDEPPM

Grup d’Innovació per la Millora de la Docència en Estructura, Propietats i Processat de Materials
Presentació: 

El GIDC-ePPM busca alternatives que complementin la docència que s'imparteix a aules i laboratoris amb la preparació de nou material docent que pugui ser utilitzat en els crèdits no presencials tant per l’autoaprenentatge com per l’autoavaluació.

El grup d’Innovació Docent en Estructura, Propietats i Processat de Materials (e-PPM) es va formar l’any 2003 en el sí de la Unitat de Ciència dels Materials i Enginyeria Metal·lúrgica del Departament d’Enginyeria Química i Metal·lúrgia per tal d’aglutinar una sèrie de professors especialment preocupats per impartir una docència de qualitat i oferir als seus estudiants la oportunitat d’una formació més amplia que la que es podia donar en aquells moments per manca d’hores lectives.

Les noves tecnologies es presentaven com una eina especialment valuosa per aconseguir els objectius. El Grup va ser reconegut al mateix any per la Universitat de Barcelona en la convocatòria per grups d’Innovació Docent (2003GIDVC-UB/07). Una vegada creat el Departament de Ciència dels Materials i Enginyeria Metal·lúrgica (2005), el Grup va continuar treballant en els seus objectius i l’any 2006 va ser reconegut per la Universitat de Barcelona com Grup d’Innovació Docent Consolidat (2006GIDC-UB/33).

L'any 2008 va ser renovat per la Universitat de Barcelona com Grup d'Innovació Docent Consolidat (2008GIDC-UB/33). Un dels actius dels que el Grup està més satisfet és l’heterogeneïtat dels seus components, que l’enriqueix tant en coneixements, com en experiència i habilitats. El procés d’implantació de l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior ha validat els objectius del Grup i el motiva a continuar treballant.

Codi UB: 
GINDOC-UB/065
Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Coordinació: 
Martínez López, Mònica
Membres del grup: 
Montserrat Cruells Cadevall
Mercè Segarra i Rubí
Núria Llorca i Isern
Javier Fernández González
Mª Elena Xuriguera Martín
Antoni Roca i Vallmajor
Camila Barreneche Güerisoli
Ana Inés Fernández i Renna
Esther Vilalta i Martín
Núria Cinca i Luis
Sergi Dosta i Parras
Josep M Chimenos i Ribera
Jessica Giró Paloma
Joan Formosa Mitjans
José Antonio Padilla i Sánchez
Oriol Rius Ayra