HESP_LAT

Hesperia Latina
Codi UB: 
GINDOC-UB/085
Grup Innovació Docent (GID)
Coordinació: 
Borrell Vidal, Esperança
Membres del grup: 
Jordi Avilés Zapater
Lambert Ferreres Pérez
Mercè Puig Rodríguez-Escalona
Pere Joan Quetglas Nicolau
Jaume Juan Castelló