Implementació d’aules virtuals (Blended-Learning) per a l’aprenentatge dels continguts teòrics abans de la realització de pràctiques de laboratori integrades en l’assignatura Operacions Unitàries II

Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

En aquest projecte es preveu crear i implementar aules virtuals al Campus Virtual de l’assignatura per a què els estudiants puguin conèixer i estudiar els continguts teòrics en els que es fonamenta cada pràctica de laboratori que han de realitzar. També, es crearan eines per facilitar els càlculs numèrics que requereixen les pràctiques per escriure l’informe final. Aquestes aules virtuals es crearan utilitzant diferents recursos, com per exemple, lliçons, qüestionaris i/o vídeos explicatius.

El projecte docent que es planteja pretén implementar aules virtuals per assolir dos objectius principals :

  • avançar els continguts teòrics d’algunes operacions unitàries per millorar la realització de les pràctiques de laboratori,
  • ajudar a la realització dels càlculs numèrics per millorar l’aprenentatge dels fonaments de les operacions unitàries i la qualitat dels informes de pràctiques.

Per tant, combinant l’aula virtual i la realització presencial de la pràctica (“Blended-Learning”) es pretén millorar l’aprenentatge.

Codi del projecte: 
2016PID-UB/010
Estat: 
Finalitzat
Coordinació: 
Labanda Angulo, Jorge
Ensenyament/s: 
Grau de Ciència i Tecnologia dels Aliments
Assignatures implicades: 
Operacions Unitàries II
Estratègies de millora/innovació docent: