Iniciació al treball amb fons d’arxiu en dues assignatures optatives d’Història Medieval

Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

La finalitat principal d’aquest projecte és iniciar els estudiants en la feina pròpia dels historiadors, per la qual cosa es pretén assolir els objectius següents:

- Aprendre a moure’s per un arxiu en tant que usuari, la qual cosa implica conèixer els fons que s’hi conserven, els instruments de descripció i els serveis que pot oferir un arxiu.

- Aprendre a interpretar els documents inèdits per poder construir coneixement històric.

- Aprendre a articular un treball científic a partir de documentació inèdita

- Iniciar-se en la participació en un projecte de recerca

Codi del projecte: 
2017PID-UB/030
Estat: 
Actiu
Coordinació: 
MIREIA COMAS VIA
Participants: 
MIREIA COMAS VIA
Elena Cantarell Barella
Daniel Piñol Alabart
Ensenyament/s: 
Grau d'Història