Innovació docent en Comunicació i mitjans audiovisuals

Participació en grups d’intercanvi d’experiències d’innovació docent
Presentació: 

Accions de difusió

• Participació en grups d’intercanvi d’experiències d’innovació docent

Grup ApS: La responsable del projecte d’innovació docent, M.ª Ángeles García Asensio, forma part del grup ApS de la UB des d’octubre de 2017, en representació dels professors que estem impulsant la realització de projectes ApS entre els estudiants i professors del grau de Comunicació Audiovisual, a la facultat de Biblioteconomia i Documentació, i en el marc del projecte d’innovació docent.

• Organització de jornades sobre millora i innovació docent

Entre les activitats del grup ApS de la UB, la responsable del projecte d’innovació docent, M.ª Ángeles García Asensio, ha col·laborat en l’organització de la següent jornada:
Jornada: Construint una universitat compromesa i crítica: Aprenentage i Servei i Objectius de Desenvolupament sostenible. 13 d’abril de 2018. Facultat de Filologia

• Comunicació amb publicació a congressos nacionals o internacionals sobre millora i innovació docent vinculada amb les línies del grup.

2017. Comunicacions amb publicació
Fernández, A., Ignatova, T.; Yashenko, O; González, M.; Granados, V. Morgó, J., Sabaté, M.; Salvat, B.; Solé, J. Trullàs, E.; Vacas, N.; Vallès, A., Vilaseca, J-E.; García, M. Á.; Cuffí, M. L. (2017): An academic service-learning activity in highter education to promote the responsable use of antibiotics. Basic and clinical Pharmacology and Toxicology. Volume 121 (Suplement 2). 37th SEF National Meeting with guest society: the British Pharmacology Society. 18-21 June 2017. Barcelona. Spain, p. 27.

Marquès, Anna i Aguilar, Carlos (2017): “S1PE”: Gamificación para conocer el sector audiovisual. Una propuesta de innovación docente en el grado de Comunicación Audiovisual. Actas del IV Congreso Internacional sobre Aprendizaje, Innovación y Competitividad (CINAIC 2017). Zaragoza. 4-6 octubre, 2017, pp. 177-182
DOI: 10.26754/CINAIC.2017.000001_036

2017. Pòsters amb publicació
M. Á. García, Jaume-E. Vilaseca , M. González , V. Granados , J. Morgó , M. Sabaté , B. Salvat , J. Solé , E. Trullàs , N. Vacas , A. Fernández , T. Ignatova , O. Yashchenko , A. Vallés y M. L. Cuffí (en prensa): Divulgación del uso responsable de los antibióticos mediante un proyecto de aprendizaje-servicio en la Universidad de Barcelona . II Congreso nacional y III Internacional de Aprendizaje- Servicio universitario (ApS-U8). Universidad Pablo de Olavide. Sevilla. 13-14 octubre, 2017. Pendiente de publicación en la editorial Comunicación Social

A la Jornada: Construint una universitat compromesa i crítica: Aprenentage i Servei i Objectius de Desenvolupament sostenible. 13 d’abril de 2018. Facultat de Filologia es varen presentar els següents pòsters, representatius dels projectes d’aprenentatge i servei que impulsen els membres del projecte d’innovació docent (marcats en negreta), i que seran publicats pel grup d’ApS i de la UB al dipòsit digital. Per tant, estan pendents de publicació:

Bides: Bàrbara Prohens, Edgar Ortiz, Iria Louzao, Ángela Muñoz, Eva González, maría Navarro, Mercedes Cantos, Josep Rovira, Mª Ángeles García 
Antibiòtics: consum responsable: Andrea Fernández, Tatiana Ignotova, Oleg Yashenco, Mar González, Víctor Granados, Judit Morgó, Mar Sabaté, Berta Salvat, Joel Solé, Eloi Trullàs, Noemí Vacas, Jaume Vilaseca, Laura Cuffí, Ma Ángeles García. 
Trencant sostres: Marina Botí, Laura burló, Conxa Planas, Josep Rovira, Lydia Sánchez. 
Divulgació del tractament d'úlceres neuropàtiques en diabètics: Francisco Álvarez, Helena Colom, Irene Forment, Patrícia García, Marta Martín, Thiago Rizardi, Pau Solà, M. Elies, M. Jiménez, Laura Cuffí, Jaume Vilaseca, Ma Ángeles García.
Aulas de arena: Uri Hosta, Alba Medina, Míriam Nassim, Laura Gomà, Laura Bautista, Dani Jariod, Muntsa Tarrès, Sandra Rius, Miquel Tèrmens, M. Ángeles García y Lydia Sánchez.

2018. Comunicacions acceptades
Ignatova, T.; Fernández, A.; Trullàs, E.; Morgó, J.; García, M.ª Á.; Vilaseca, J., Cuffí, L.: Advocating the Responsible Use of Drugs through an Academic Service-learning. Experimental Biology 2018. San Diego. California. 21-25 abril 2019. La comunicació es publicarà a: The FASEB Journal.
NoTa: L’assistència al congrés es fa possible gràcies a l’aportació económica del Vicerectorat d’Estudiants i de Política Lingüística, dels deganats de les facultats de Medicina i de Podologia, i del patrocini de l’empresa: bcngenerics.
García, M. Á.; Sánchez, Lydia; Marquès, A.; Aguilar, C.; Villanueva, S., Jiménez, L.: Innovando en la mejora de las capacidades persuasivas del estudiante de Comunicación Audiovisual: el pitch profesional. CIDUI. Congreso Internacional de Docencia Universitaria e Innovación. Girona. 4-6 juliol 2018.

García, M. Á., Vilaseca, J.; Cuffí, M. L.: Rúbrica analítica para la evaluación de competencias profesionalizadoras en una experiencia de Aprendizaje y Servicio desarrollada entre estudiantes y profesores de Medicina y de Comunicación Audiovisual de la Universidad de Barcelona. CIDUI. Congreso Internacional de Docencia Universitaria e Innovación. Girona. 4-6 juliol 2018.

• Activitats de formació

Direcció del seminari: Comunicació orientada als conflictes cooperatius, impartit per María Martínez Iglesias, doctora en Sociologia per la URV; i Noelia Bail, llicenciada en Dret i Ciències Polítiques per la UPF, Màster en Polítiques d’ Igualtat de gènere per la UAB. Assessora en polítiques publiques i negociació col·lectiva amb perspectiva de gènere. Seminari ofert a la Facultat de Biblioteconomia i Documentació. Activitat realitzada els dilluns 15 i 22 de gener de 2018, amb un total de 4 hores.
Direcció del curs (Activitat de Formació Universitària Específica): Expressió oral per a comunicadors (12 hores), impartit per Fèlix Pons, a la Facultat de Biblioteconomia i Documentació. Activitat realitzada entre el 28/02/2018 i el 21/03/2018, amb un total de 12 hores.

Ma Ángeles García. Assistència al curs: Tècniques de presentació en públic: comunicació i imatge personal, organitzat per l’ICE, els dies 3, 4, 5, 6 i 7 de juliol de 2017. Codi del curs: 22562. 

• Creació de materials i recursos per a la millora i la innovació docent

COL.LECCIÓ OMADO
• 4 rúbriques per a l’assignatura: Treball de Fi de Grau: http://hdl.handle.net/2445/121990

• 1 rúbrica per avaluar els projectes elaborats conjuntament per estudiants dels graus de Medicina, Odontologia i Podologia, i el grau de Comunicació Audiovisual: http://hdl.handle.net/2445/121588

• Guia de preparació del pitching audiovisual: Estructura pitching audiovisual. Projectes 2: http://hdl.handle.net/2445/121585

• Explotació didáctica d’una conferència sobre estratègies de persuasió per a pitchings audiovisuals : El pitching audiovisual Universitat-Indústria: 7' per vendre's i vendre un projecte: http://hdl.handle.net/2445/121587

ALTRES ACTIVITATS

• Enregistrament i assistència a pitchings del Clúster Audiovisual Universitat-Indústria,I a un taller de pitch, els dies 1 I 2 de desembre de 2016.
• Organització de dos focus group amb professionals de la indústria audiovisual. 30 de març i 21 d’abril de 2017.
• Participació d’estudiants de Comunicació Audiovisual a Festivals de la Indústria Audiovisual

DocsBarcelona 2018 Secció DOC-U 
Documental seleccionat: Hombreperro, dirigit per: Paula García Rossell
Documental seleccionat: Hogar, dirigit per: Víctor Granados

Mecal Pro 2018 
Documental seleccionat: Hogar, dirigit per: Víctor Granados

DocsBarcelona 2017 Secció DOC-U 
Documentals seleccionats: Lugus, dirigit per Andrea Díaz, i Eterna promesa, dirigit per Marco Emiliani Projecció: CCCB, Sala Teatre, 20 de maig de 2017 Font: https://fbd.ub.edu/noticies/seleccionades-dues-obres-dalumnesde-cav-al-d...
Mecal Pro 2017 
Curtmetratge seleccionat: Un tranvía llamado asesinato, dirigit per Ruben Cantón Projecció: Centre d'Art Santa Mònica, 30 de març de 2017 Font: https://fbd.ub.edu/noticies/mecal 

Cicle «Visions documentals», organitzat per Altervídeo i Cinemes Girona 
Documental seleccionat: Eterna promesa, dirigit per Marco Emiliani Projecció: Cinemes Girona, 7 de novembre de 2017 Font: https://fbd.ub.edu/noticies/el-documental-eterna-promesa-delexalumne-de-...

Cicle «Visions documentals», organitzat per Altervídeo i Cinemes Girona 
Documental seleccionat: Trance, dirigit per Lorena Arroyo Projecció: Cinemes Girona, 8 de novembre de 2016 Font: http://www.ub.edu/biblio/noticies/el-documental-trance-delestudiant-de-c...

…I estem elaborant una altra rúbrica, perfilant el Portal digital del grau de Comunicació Audiovisual, creant més material docent, etc.

Proposta d'actuacions d'innovació docent previstes pels propers dos anys

1. Generar més material docent (incloses càpsules audiovisuals, amb explotació didàctica) per fomentar les capacitats persuasives de l'estudiant.
2. Crear eines d'avaluació entre iguals i d'autoavaluació.
2. Organitzar una jornada sobre el PITCH AUDIOVISUAL.
3. Activar el portal de Comunicació Audiovisual, com a plataforma digital de difusió de les activitats del grau i dels productes audiovisuals dels estudiants.
4. Fomentar i consolidar els projectes d'Aprenentatge i Servei, i organitzar una jornada al respecte.
5. Fomentar la participació dels estudiants en festivals de la indústria audiovisual, i, amb professors, en congressos d'innovació docent.

Codi UB: 
GINDO-UB/169
Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Coordinació: 
García Asensio. M.ª Ángeles
Membres del grup: 
Jorge Franganillo
Lydia Sánchez Gómez
Paula Ortiz
Hibai López-González
Sergio Villanueva Baselga
Anna Marquès Emo
Sandra Rius Cruz
Jaume Elies Vilaseca Corderroure
Maria José Masanet Jordà
Maddalena Fedele