Interactivitat en didàctica de la llengua i la literatura

Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 
Ens proposem crear una WEB interactiva, a l'abast del professorat i alumnat implicat, utilitzant el gestor de continguts DRUPAL, el qual permet conjugar la interactivitat amb la informació més estàtica de les dades, projectes i esdeveniments del Grup. La part innovadora la constituirà la participació interactiva de l'alumnat qui, a més a més de disposar d'un banc de recursos i activitats per a l'aprenentatge autònom, creat pel professorat, esdevindrá ell mateix creador de recursos per mitjà del nuclis temàtics interactius que aniríem proposant.
 
El primer nucli temàtic que proposem, i eix principal de la proposta d'innovació, és la narració, concretament: els relats i cançons de fórmula fixe. Va dirigida, en una primera instància, als estudiants de grau de la titulació d'educació infantil de 2n curs, assignatures:
 
Literatura Infantil, Didàctica de la Llengua I i Pràcticum I, ampliable posteriorment al Pràcticum II i Didàctica de la Llengua II, amb la finalitat d'establir un itinerari transversal i coherent del continguts treballats en les diferents assignatures.
 
Les activitats, de molt variada realització: recerques i buidatges, tasques penjades; creació de glossaris, relats o cançons..., que detallarem en la redacció final del Projecte, es realitzaran partint de les diferents eines interactives que puguem tenir al nostre abast o ens siguin suggerides. Per a nosaltres, que hem apostat per l'alfabetització digital des de fa temps, és un veritable repte trobar les modalitats interactives adequades als objectius d'ensenyament i d'aprenentatge i, a tal efecte, haurem de fer un estudi exhaustiu d'aquelles eines: exelearning; hot potatoes, moodle; quaderns virtuals, Jclic, blocs... i tot tipus de recurs digital que s'avingui amb els
objectius que ens hem proposat, sempre tenint en compte, que els recursos on-line han d'estar al servei del continguts que treballem i no a l'inrevés.
 
Una raó important per la qual també ens hem decidit pel gestor de dades Drupal és que permet allargar el temps d'aprenentatge de l'alumnat, un cop finalitzada l'assignatura, ja que es poden quedar com usuaris.
 
Objectius del Projecte
 
Construir una web participativa i interactiva que permeti l'alumnat l'autoaprenentage i la creació d'activitats.
 
Elaborar i asplicar una proposta de treball pilot en estudis de Grau d'Educació Infantil sobre el nucli temàtic : els relats i les cançons de fórmula fixe.
 
 
El projecte continua en desenvolupament aquest 2014.
Codi del projecte: 
2012PID-UB/045
Convocatòria: 
Projectes d'Innovació Docent (PID)
Estat: 
Finalitzat
Coordinació: 
Prats Ripoll, M. Margarida
Participants: 
JOAN LLUIS DE YEBRA CUETO, MONTSERRAT FONS ESTEVE, ANA DIAZ-PLAJA TABOADA, ANTONIO MENDOZA FILLOLA, MARIA ALBA AMBROS PALLARES, MA. CELIA ROMEA CASTRO, GEMMA PUJALS PÉREZ
Estratègies docents per la millora/innovació: