Itineraris individualitzats per a un aprenentatge autoregulat

El projecte pretén potenciar l’aprenentatge autònom (línia E1) mitjançant la implementació de itineraris individualitzats. Per això, els tres professors de quatre grups d’una mateixa assignatura que ja treballen en equip s’organitzen per oferir activitats amb la col·laboració d’agents externs, entre les que els alumnes poden escollir el seu propi camí d’aprenentatge. El projecte inclou una prova diagnòstica inicial (DT), un mecanisme de coordinació d’avaluacions amb LiveCode (TEA), un seguiment del desenvolupament de l’alumne en relació a la seva percepció del seu treball i indicadors de la seva capacitat d’autoregulació d’aprenentatge. Els alumnes desenvolupen els seus propis Entorns d’aprenentatge personal (PLE), sobre la plataforma Symbaloo. La gestió de les qualificacions es fa mitjançant registres a Ethereum (EGB). Alguns elements del sistema i el disseny d’algunes activitats (OA) s’han experimentat els cursos 2018-19 i 2019-20. Les activitats es traslladen a un entorn d’ensenyament mixt.

Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

Potenciar l’aprenentatge autònom dels estudiants mitjançant una oferta formativa coordinada, la qual inclou activitats generades per l’equip docent, per altre professorat de la Universitat de Barcelona, i per col·laboradors externs. Els estudiants podran escollir les activitats construint el seu propi itinerari d’aprenentatge. 

Això vol dir incidir directament sobre dos resultats a aconseguir:

  • Millora en les competències específiques de l'assignatura: Usos, possibilitats i límits de les TIC en Educació Social (referides a la competència digital)
  • Millora en una competència transversal: SRL (autoregulació de l'aprenentatge)

Això es tradueix en els següents objectius específics referits a les 5 tasques a realitzar:

  • Construir una prova diagnòstica de suport a la negociació del contracte d’aprenentatge de l’alumne al escollir el seu itinerari. La prova es basa en competències específiques d’entrada i sortida de les activitats i en indicador de la capacitat d’autoregulació de l’aprenentatge.
  • Dissenyar un mecanisme de seguiment de l’alumnat durant tot el procés, amb indicadors del seu progrés en relació a la autoregulació de l’aprenentatge.
  • Adaptar les activitats d’aprenentatge (ja construïdes) a un entorn mixt, d’acord amb les condicions generades pel COVID-19, incrementant una dimensió global de l’aprenentatge universitari amb la participació de professorat extern.
  • Implementar un mecanisme de gestió dels resultats d’aprenentatge en les diferents activitats mitjançant Blockchain en Ethereum (condicionat a la disponibilitat de recursos econòmics).
  • Implementar un canal en Telegram per agilitzar la comunicació en l’entorn mixt, fent servir bots gestionats des del sistema de gestió coordinada  desenvolupat pel professorat (TEA, Technology Enhanced Assessment)
Codi del projecte: 
2020PID-UB/036
Estat: 
Finalitzat
Coordinació: 
ANTONIO RAMON BARTOLOME PINA
Participants: 
Pablo Rivera Vargas, Carles Lindín Soriano, Judith Muñoz Saavedra
Ezequiel Passeron, Luisina Ferrante
Grup d'innovació docent: 
Ensenyament/s: 
Educació Social
Assignatures implicades: 
360854 Usos, Possibilitats i Límits de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació