L’ús d’apps de telèfon mòbil per a la consolidació de conceptes abstractes de percepció auditiva.

Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

Mitjançant l’ús de les noves tecnologies i, en particular, aquelles que estan disponibles de forma gratuïta als seus mòbils (com WavePad Free, DMACH, Ecualizador+mp3 Player i DRC Synth; veure Figura 1), i per tant, que els hi és molt fàcil accedir, es pretén acostar a l’estudiant a aquests conceptes des d’una perspectiva més “ecològica” i gratificant, intentant que siguin ells els que experimentin amb tots aquests paràmetres dels sons i que siguin més capaços d’aprendre i assolir els coneixements a través de la manipulació dels mateixos.

Els objectius específics que guiaran el present projecte d’innovació són els següents:

- Que els estudiants que cursin l’assignatura Percepció i Atenció del grau de Psicologia tinguin menys dificultats per assolir els coneixements corresponents a les matèries de percepció auditiva i acústica.

- Implementar, de forma breu, durant una pràctica l’aula, l’ús de quatre aplicacions de mòbil gratuïtes que permeten (1) accedir a una representació visual molt intuïtiva de les característiques dels sons com l’amplitud i la freqüència i (2) manipular determinats paràmetres dels sons i poder observar, in situ, els resultats de cada modificació.

- Promoure l’ús d’aquestes aplicacions a casa per explorar i comprendre els diverses característiques dels sons simples (tons) i complexos (música i parla) fora de l’aula (a casa, per ex.).

- Valorar i promoure un futur ús d’aquest tipus d’aplicacions (apps de mòbil) a casa per explorar i comprendre altres conceptes, ja sigui de la mateixa assignatura, com d’altres assignatures del grau de psicologia.

 

Codi del projecte: 
2017PID-UB/004
Convocatòria: 
Projectes d'Innovació Docent (PID)
Estat: 
Finalitzat
Coordinació: 
NAVARRA ORDOÑO, JORDI
Participants: 
PONS GIMENO, FERRAN; BOSCH GALCERAN, LAURA; NAVARRA ORDOÑO, JORDI; BIRULÉS MUNTANÉ, JOAN
Ensenyament/s: 
Psicologia
Assignatures implicades: 
Percepció i atenció