L’ús de la informació proporcionada de forma automàtica pel Moodle per a la millora de processos col·laboratius en fòrums

Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

L’objectiu del present projecte és millorar els processos de col·laboració que desenvolupen els estudiants de l’assignatura obligatòria Enfocaments i tendències actuals en psicologia de l'educació (6 crèdits ECTS) del Màster Interuniversitari de Psicologia de l'Educació –MIPE-  i els seus resultats d'aprenentatge. Aquesta assignatura s'articula al voltant de 7 nuclis temàtics que es desenvolupen en classes presencials quinzenals de cinc hores de durada. Durant les dues setmanes que transcorren entre una classe presencial i la següent els estudiants organitzats en grups col·laboratius de 8 ó 9 membres han d'elaborar a través d'un fòrum un glossari dels conceptes i idees principals de cada nucli temàtic. Es preveu proporcionar informació als estudiants sobre la seva pròpia activitat en el fòrum, prenent com a base les dimensions implicades en l'exercici de la influència educativa (gestió de la participació social, gestió de la tasca acadèmica i gestió l’elaboració de sistemes de significats) i el concepte d'influència educativa distribuïda (presencia, participació i modalitats de participació), així com orientacions i suggeriments per què optimitzen el seu procés de col·laboració. Aquest objectiu implica: 1. Definir indicadors basats en la noció d'influència educativa distribuïda i en el model d’anàlisi desenvolupat per a proporcionar informació als participants sobre la seva activitat en el fòrum electrònic, i establir les condicions de lliurament d'aquesta informació als participants (els formats de visualització, el lliurament d'informació addicional relativa a l'ús que ha de fer-se de la informació o a la forma en com ha d'interpretar-se, proporcionar instruccions, suggeriments o pautes d'actuació per millorar els aspectes sobre els quals es lliura la informació…). 2. Establir un procediment de recollida i processament de la informació per calcular els indicadors definits, a partir de les bases de dades que proporciona de forma automàtica la plataforma Moodle. 3. Identificar els usos que els participants fan de la informació que se'ls proporciona i analitzar el seu impacte en la qualitat del procés de col·laboració que desenvolupen i en els seus resultats d'aprenentatge.

Codi del projecte: 
2014PID-UB/024
Estat: 
Finalitzat
Coordinació: 
Engel Rocamora, Ana
Participants: 
Anna Engel
Grup d'innovació docent: 
Ensenyament/s: 
Màster Interuniversitari de Psicologia de l'Educació -MIPE
Assignatures implicades: 
Enfocaments i tendències actuals en psicologia de l'educació (6 crèdits ECTS) assignatura obligatòria