L’ús de qüestionaris amb feedback com a eines d'avaluació per a l’autoregulació de l'aprenentatge en Psicologia de l'Educació als estudis de mestre

Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

L'actuació d'innovació que es presenta, partint de les experiències prèvies dels dos cursos acadèmics anteriors, té com objectius: - Redissenyar i sistematitzar una proposta docent vertebrada entorn del treball amb qüestionaris, que completi el sistema d’avaluació continua i reguladora (formativa i formadora) de les assignatures de Psicologia de l’Educació dels ensenyaments de Mestre d’Educació Infantil i de Mestre d’Educació Primària i  de la doble titulació de Mestre d'Infantil i Primària. - Redissenyar el sistema de feedback automàtic formatiu dels qüestionaris. - Posar en marxa una proposta docent que integri l’ús dels qüestionaris com a suport a una pràctica autoreguladora de l’aprenentatge. - Valorar la incidència de l'ús dels qüestionaris en l'aprenentatge dels continguts, en la millora de la competència autoreguladora i el grau de satisfacció dels estudiants i dels professors de l'ús dels qüestionaris com una eina autoreguladora de l'aprenentatge.  

Codi del projecte: 
2014PID-UB/046
Convocatòria: 
Projectes d'Innovació Docent (PID)
Estat: 
Finalitzat
Coordinació: 
Mauri Majós, Teresa
Grup d'innovació docent: 
Ensenyament/s: 
Mestre d'Educació Infantil , Mestre d'Educació Primària , Mestre d'Educació Infantil i d'Educació Primària (doble titulació)
Assignatures implicades: 
Psicologia de l' Educació a Infantil , Psicologia de l' Educació a Primària , Psicologia de l' Educació a Infantil i Primària (doble titulació)