L'ABP en Ortopodología Clínica. Una eina per integrar coneixements

L'assignatura "Ortopodologia Clínica" s'imparteix al primer semestre del tercer curs del Grau en Podologia. A l'itinerari curricular aquesta assignatura suposa el punt final de la integració dels coneixements adquirits prèviament en dues matèries diferents, biomecànica, en la que es desenvolupa la patologia mecànica del peu, i Ortopodologia, que compren els tractaments ortèsics que s'apliquen en les diferents patologies.

Constitueix la tercera part de la matèria d'ortopodologia, composta per tres assignatures, la primera de les quals treballa la metodologia de manipulació de materials, la segona l'aplicació de metodologies per confeccionar tractaments i la tercera, basant-se en aquestes dues anteriors, l'aplicació clínica dels tractaments.

L'objectiu principal és que els alumnes aprenguin a dissenyar i confeccionar tractaments ortèsics aplicats al peu, en funció de la patologia mecànica que presenti. És una assignatura preclínica, per tant els alumnes confeccionen aquests tractaments sobre models estandarditzats o entre ells mateixos. Durant el mateix semestre els alumnes cursen l'assignatura "Introducció a la clínica podològica" on participen en els alumnes de quart curs que estan fent el "Practicum II", això suposa que veuen l'aplicació dels tractaments ortèsics als pacients que acudeixen al Hospital Podològic de la UB.

És una assignatura en un alt contingut pràctic, gairebé el 50% de la dedicació total. Els coneixements i habilitats adquirits s'apliquen sobre pacients reals al "Pràcticum clínic", que comença el semestre següent..

Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

1 - Utilitzar la informació disponible per reconèixer, clarificar i solucionar qualsevol problema plantejat i relacionat amb el tractament de les alteracions mecàniques del peu.
2 – Potenciar el treball en grup, fomentant la capacitat de col·laborar amb els demés i de col·laborar en equips interdisciplinaris.
3 – Potenciar l'autoaprenentatge i el treball continuat de l'alumne per incrementar l'autoconfiança davant situacions complexes.
4 – Proporcionar a l'alumne un sistema per facilitar l’assoliment de les competències transversals marcades al pla docent de l'assignatura, que són les següents:
- Capacitat creativa i emprenedora (capacitat de formular, dissenyar i gestionar projectes / capacitat de cercar i integrar nous coneixements i actituds).
- Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat (capacitat d'anàlisi, de síntesi, de visions globals i d'aplicació dels coneixements a la pràctica / capacitat de prendre decisions i d'adaptació a noves situacions).
- Capacitat d'organització i planificació. Resolució de problemes. Motivació per la qualitat. Coneixements d'informàtica relatius a l'àmbit d'estudi.

Codi del projecte: 
2018PID-UB/B05
Estat: 
Finalitzat
Coordinació: 
Prats Climent, Baldiri
Participants: 
Olga Alcorisa Rodero
Joan Lluch Fruns
Ensenyament/s: 
Odontologia
Assignatures implicades: 
Ortopodologia clínica
Linies d'innovació: