L'ACOE per avaluar les competències al practicum del grau d'Odontologia

El grup RIMDA ACOE pretén dissenyar una prova d'aquest tipus i fer el seguiment de la seva instauració a l'assignatura del pràcticum al grau d'Odontologia, prenent com a referència l'ACOE que realitzen els estudiants en finalitzar el grau de Medicina a Catalunya.

Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

L'objectiu del present treball és incloure l'ACOE (avaluació clínica objectiva i estructurada) com a instrument avaluatiu i acreditatiu a les pràctiques clíniques de la IOI i el pràcticum. 

Els alumnes disposaran llavors, a més del seguiment continuat per part dels tutors a les pràctiques, d'una avaluació estandaritzada i objectiva, que inclourà una variabilitat de casos simulats representatius de la pràctica clínica professional real i que permetran comprovar si l'estudiant és o no competent per a la pràctica professional. A més se'ls oferirà feedback sobe la seva actuació per tal que puguin fer servir l'ACOE com a una eina més del seu aprenentatge.

Codi del projecte: 
2018PID-UB/BA1
Estat: 
Actiu
Coordinació: 
Ariza Cardenal, Javier
Participants: 
M. Del Carmen Cabellos Minguez
Maria Pilar Luque Galvez
Jose Roma Millan
Antonio Sabate Pes
Eva Peguero Rodriguez
Luis Jose Lores Obradors
Josep Maria Ustrell Torrent
Carles Subirà Pifarré
Ensenyament/s: 
Odontologia
Assignatures implicades: 
Introducció a l'odontologia integrada
Pràcticum