L'alquímia del mètode verbotonal en la millora de la pronunciació del català en una experiència ApS

1. Dur a terme una intervenció educativa per millorar la pronúncia del català en adolescents que no tenen català com a L1 (amb una finalitat d’integració social)

2. Aplicar els coneixements de l’assignatura Fonologia catalana del grau de Filologia catalana a les necessitats d’una part de la societat catalana mitjançant una pràctica educativa ApS.

3. Donar eines als estudiants de Filologia catalana i Lingüística per poder desenvolupar-se professionalment en un futur proper

Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

1. Dur a terme una intervenció educativa per millorar la pronúncia del català en adolescents que no tenen català com a L1 (amb una finalitat d’integració social)

2. Aplicar els coneixements de l’assignatura Fonologia catalana del grau de Filologia catalana i Lingüística a les necessitats d’una part de la societat catalana mitjançant una pràctica educativa ApS.

3. Donar eines als estudiants de Filologia catalana per poder desenvolupar-se professionalment en un futur proper

4. Sensibilitzar la comunitat educativa de la importància d’una bona pronunciació per tal d’aconseguir unes habilitats orals que resulten ser transversals per a qualsevol nivell educatiu

5. Transferir i implementar un programa d'intervenció pedagògica que hagi experimentat l'eficàcia del mètode verbotonal adaptat a les necessitats de la societat d’avui en el web Guies de Pronunciació del català

6. Dotar els professionals de l’ensenyament de segones llengües d’eines en accés obert per millorar l'ensenyament de la pronunciació mitjançant la creació de nous apartats a les Guies de pronunciació del catal

Codi del projecte: 
2018PID-UB/009
Coordinació: 
Clàudia Pons Moll
Participants: 
Paolo Roseano
Ana M. Fernández
Grup d'innovació docent: 
Ensenyament/s: 
Filologia catalana
Lingüística
Llengües i literatures modernes
Assignatures implicades: 
Fonologia Catalana