L'aplicació de les competències transversals en els estudis de grau de la Facultat de Belles Arts

Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

L'objectiu en aquesta fase del projecte és incorporar la competència transversal Treball en Equip en les assignatures dels membres implicats en el GIDC. El grup està format per membres dels diferents departaments  amb la finalitat que la incorporació de les competències transversals s'apliquin a tots els ensenyaments de la Facultat.  A la Primavera del curs 2013-14 està prevista la organització d'una jornada o seminari a la Facultat per donar a conèixer el projecte i intentar crear sinèrgies per poder aplicar la competència de forma progressiva a BBAA.

Codi del projecte: 
2013PID-UB/006
Estat: 
Finalitzat
Coordinació: 
Figueras Ferrer, Eva
Participants: 
Mar Redondo Arolas, Joan Valle Martí, Bibiana Crespo Martín, Salvador García Fortes, Jorge Gratacós Roig, Anna Nualart Torroja, Marina Mascarella Vilageliu, Miquel Planas Rosselló
Grup d'innovació docent: 
Ensenyament/s: 
Grau en Belles Arts
Grau en Conservació i Restauració de Béns Culturals
Grau en Disseny
Assignatures implicades: 
Iniciació als processos i projectes II (Grau de BA/ formació bàsica, primer curs)
Laboratori de tècniques i materials pictòrics i escultòrics ( Grau de BA/ obligatoria segons curs)
Taller de creació I( Grau de BA/ obligatòria tercer curs)
Laboratori de Gravat i impressió (Grau de BA/ obligatòria segons curs),
Materials i espais a les activitats de conservació i restauració (Grau en Conservació i Restauració de Béns Culturals, segon curs)
Tractaments aplicats als Béns Culturals V (Grau en Conservació i Restauració de Béns Culturals, obligatòria a tercer curs)
Tractaments aplicats als Béns Culturals VII (Grau en Conservació i Restauració de Béns Culturals, obligatòria a quart curs)
Expansions de l'Art ( Grau de BA/ obligatòria quart curs)
Edició Escultòrica: Fosa en Metall, Vidre, Motlles, Elastòmers i Resines (Grau de BA/ optativa de tercer curs)
Fotografia (Grau de BA/ optativa de tercer curs)
Estratègies docents per la millora/innovació: