Les competències transversals i les auditories als laboratoris de pràctiques de la Facultat de Química: desenvolupament i anàlisi

Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

Es tracta d’arrodonir els objectius que ja s’havien proposat en l’anterior projecte:

Formar els alumnes en el procés de realització d’auditories de les pràctiques de laboratori dins del sistema de gestió de la qualitat, el medi ambient i la seguretat de la Facultat de Química.

Desenvolupar les competències transversals dels alumnes relacionades amb la preparació i realització de les auditories del sistema de gestió de la qualitat, el medi ambient i la seguretat, i que ja s’han detallat en la descripció del projecte.

Millorar la gestió de les pràctiques de laboratori a partir de la informació obtinguda a través de les auditories.

Copsar el grau d’assoliment i comprensió de les tasques realitzades per part de totes les parts implicades en el procés (estudiants auditors, estudiants auditats, professors auditats).

Codi del projecte: 
2014PID-UB/006
Estat: 
Finalitzat
Coordinació: 
Jaume Giménez Farreras
Participants: 
Ramon Companyó Beltrán , Montserrat Cruells Cadevall , Núria Escaja Sánchez, Javier Fernández González , José Antonio Garrido Ponce , Montserrat Llauradó Tarragó , Antoni Roca Vallmajor , Laura Rodríguez Raurell , Mª Lluïsa Sagrista Gratovil
Ensenyament/s: 
Química, Enginyeria Química, Enginyeria de Materials
Assignatures implicades: 
Qualitat i Prevenció del Grau de Química i les assignatures pràctiques dels Graus de la Facultat de Química (Química, Enginyeria Química, Enginyeria de Materials)