Lliçons audiovisuals en Moodle per a l’aprenentatge autònom en el laboratori d’electromagnetisme

La finalitat del projecte és millorar l’aprenentatge autònom i l’autoavaluació per part de l’alumnat en el laboratori d’electromagnetisme. Per a fer-ho es proposa utilitzar les lliçons de Moodle com a eina per a facilitar el procés d'aprenentatge en un entorn, el laboratori, amb el qual l'estudiant novell encara no està familiaritzat, de manera que es pugui garantir al màxim l'adquisició de les destreses experimentals previstes en el pla docent.

Es preveu generar lliçons en Moodle amb contingut audiovisual que permetin treballar el  correcte desenvolupament de les pràctiques abans, durant i després de les sessions experimentals en el laboratori, així com fer una autoavaluació de l’aprenentatge per part de l’alumnat.

Fins ara es disposa d'uns guions escrits per a cadascuna de les pràctiques, els quals contenen uns fonaments teòrics sobre la matèria que es treballarà, un llistat de l'equipament que s’utilitza, i una descripció pas a pas dels experiments a realitzar. Això es complementa amb una pàgina web (http://www.ub.edu/gilafa/gilafa_electromag/) on es pot accedir als guions i que a més conté fotografies dels diferents instruments utilitzats i d'algun muntatge. Aquest suport, tot i haver suposat una millora significativa respecte el funcionament previ del laboratori, sembla a hores d'ara insuficient. Els estudiants necessiten dedicar encara molt de temps a entendre el funcionament dels aparells i a la realització dels dispositius experimentals, un temps que en moltes ocasions valdria més emprar en l'execució de l'experiment, la seva anàlisi i la reflexió crítica dels resultats obtinguts.

L'alternativa que es proposa, les lliçons de Moodle, permeten la incorporació de vídeos, els quals proporcionen molta més informació que les imatges, i a la vegada possibiliten l'autoavaluació del grau d'assoliment dels objectius d'aprenentatge a través de preguntes.

La incorporació d’aquestes  lliçons audiovisuals també poden beneficiar el professorat, alliberant-lo d'explicacions tècniques sovint repetitives, i permetent centrar l'atenció en el guiatge de l’estudiant en la reflexió i la interpretació del material de cada pràctica.

Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

L’objectiu general és aconseguir una millora en l’aprenentatge i les competències experimentals de l’alumnat que cursa el laboratori d’electromagnetisme mitjançant lliçons amb contingut audiovisual consultables dins i fora de l’aula.

Un objectiu addicional és l'ajuda al professorat a reduir les tasques de suport a l'estudiant en activitats repetitives de caire tècnic, de manera que es pugui centrar més l'acció docent en aspectes d'anàlisi i interpretació.

Per a aconseguir aquests objectius generals, es plantegen els objectius específics següents:

  • Generar lliçons audiovisuals per a l’autoaprenentatge en cadascuna de les 12 pràctiques de laboratori.
  • Generar elements d’avaluació in-situ de l’aprenentatge durant i al final de les lliçons.
  • Generar elements d’avaluació de la satisfacció de l’alumnat.
  • Generar elements d’avaluació de la satisfacció del professorat.
Codi del projecte: 
2022PMD-UB/008
Convocatòria: 
Projectes de Millora Docent (PMD)
Estat: 
Actiu
Coordinació: 
Juan Marcos Fernandez Pradas
Participants: 
Pere Serra Coromina
Cèsar Ferrater Martorell
Esther Pascual Miralles
Regina Galceran Vercher
Jordi Gomis i Bresco
Julià Lopez Vidrier
Enric Bertran Serra
José Luis Andújar Bella
Joan Bertomeu Balagueró
Adolf Canillas Biosca
Ensenyament/s: 
Física
Assignatures implicades: 
Electromagnetisme
Estratègies de millora/innovació docent: