Millora de l’aprenentatge autònom de les assignatures de Matemàtiques dels graus d’Economia i ADE mitjançant la utilització de qüestionaris Moodle

Amb aquesta actuació, es tractaria de millorar l’aprenentatge autònom dels estudiants de les assignatures de Matemàtiques dels Graus d’Economia, ADE i GEI, introduint la utilització de qüestionaris en el Campus Virtual.

L’objectiu d’aquest projecte és afavorir el treball autònom, indispensable per a l’assimilació dels continguts d’aquestes assignatures. Hem pensat que una manera atractiva i motivadora per a l’alumnat podria ser la utilització de qüestionaris organitzats per temes.

Inicialment, a la Fase 1, havíem proposat acabar el projecte el juny-2019, però al tornar-ho a examinar, creiem que seria adient posar en marxa primerament un grup pilot de Matemàtiques I i després un grup pilot de Matemàtiques II . Per poder fer-ho així i  posar en marxa el projecte i avaluar els resultats en les dues assignatures, ens hem decidit a demanar allargar el termini fins febrer-2021.

Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

L’objectiu prioritari és millorar la docència de les assignatures obligatòries de Matemàtiques utilitzant els recursos de les noves tecnologies.

Millorar el treball autònom dels estudiants, millorant la seva comprensió i els seus resultats acadèmics.

Estimular l’interès de l’alumne pel treball autònom fent-lo més atractiu.

Millorar la docència de l’assignatura incorporant nous recursos informàtics.

Donar noves eines a l’aprenentatge autònom.

Donar noves eines a l’avaluació continuada.

 

Codi del projecte: 
2018PID-UB/010
Estat: 
Finalitzat
Coordinació: 
Mercedes Boncompte Pons
Participants: 
Mikel Álvarez Mozos
Anna Castañer Garriga
Josep Maria Izquierdo Aznar
Jesús Marín Solano
Jorge Navas Ródenes
Marina Núñez Oliva
Gonzalo Rodríguez Pérez
María del Mar Guerrero Manzano
Grup d'innovació docent: 
Ensenyament/s: 
Economia
ADE
Assignatures implicades: 
Matemàtiques I - Grau ADE
Matemàtiques I- Grau Economia
Matemàtiques II- Grau ADE
Matemàtiques II- Grau Economia