Millora de pràctiques de geomaterials

Actualment, les pràctiques de les diverses assignatures de l'Ensenyament de Ciències de la Terra que impliquen materials rocallosos (geomaterials) es realitzen de manera independent entre elles. La proposta que es presenta pretèn articular un material docent comú (mostres físiques de treball, guions de pràctiques, interrelació amb les altres parts de les assignatures, material en xarxa), que es pot emprar en les diferents assignatures de manera alternativa a l'existent o de reforç, segons el cas, i que ha de permetre que l'alumnat treballi a lo llarg dels quatre anys de la carrera amb un material comú, però sota diferents enfocs cada vegada més avançats. D'aquesta manera, l'alumnat podrà treballar el mateix material d'una manera continuada, però observant-ne cada any nous detalls a mesura que va avançant en el seu coneixement dels processos geològics. Aquest aprenentatge transversal pretèn que l’alumnat consolidi el coneixement adquirit en cadascun dels cursos anteriors i en el que estigui cursant, que multipliqui la seva capacitat d’observació, que estimuli la seva curiositat científica i ànsia per aprendre en els cursos en curs i superiors i que comprengui la importància de totes i cadascuna de les observacions que realitza en el conjunt de la carrera, oferint una visió integrada de la Geologia. La col·lecció de Geomaterials, a més, ha d'incloure els minerals i menes que conformen els recursos crítics per a la UE, i és el model per a la creació de 30 col·leccions idèntiques que seran reglades a 30 universitats de paisos en vies de desenvolupament. A la vegada, es complementarà el material regular de les assignatures. Tot aquest material tindrà recursos de mostres de ma, làmines primes/polides i material en línia. Es pretèn que alumnat voluntari participi en tots els estadis del projecte, per tal de dur a terme tot un seguit de competències transversals. 

Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

Els objectius del projecte s’articulen en base a resoldre les mancances suara identificades. Per tant, es pretén resoldre els problemes estructurals que existeixen i per a això es plantegen els següents objectius.

  • Millorar la consolidació de coneixement entre cursos i a llarg termini
  • Incloure entre els geomaterials que s’ensenyen a la carrera de Geologia els que la societat del segle XXI exigeix, especialment als “recursos minerals crítics” que la UE necessita per a millores en les energies netes i la reducció del canvi climàtic.
  • Millorar la col·laboració docent interuniversitària en el camp de Geomaterials
  • Incrementar l’autoaprenentatge, la participació i l’empoderament dels nostres estudiants en la docència i en la recerca, 
  • Desplegar diverses eines per tal d’augmentar la moral i la motivació de l’alumnat
  • Millorar de forma contrastada l’assoliment de competències transversals
  • Millorar el material docent, presencial i en web
Codi del projecte: 
2022PEDC-CTE/001
Convocatòria: 
Projectes d'Innovació Docent (PID)
Estat: 
Actiu
Coordinació: 
Joan Carles Melgarejo Draper
Participants: 
Joaquín Antonio Proenza Fernández; Àngels Canals Sabaté; Teresa Calvet Pallas; Esperança Tauler Ferrer; Josep Roqué Rosell; Cristina Villanova de Benavent; Albert Soler Gil; Salvador Galí Medina; Núria Pujol Solà; Anna Travé Herrero; Juan Diego Martín Martín; Telm Bover Arnal; Maite Garcia Vallès; Elisabet Playà Pous; Carmen Aguilar Gil; Helena Albert Minguez; Irene Cantarero Abad; Lluis Gibert Beotas; Vinyet Baqués Almirall; Gemma Alías López; Enrique Gomez Rivas; Josep Sanjuan Girbau; Xavier Martínez Delclòs; Carles Ferràndez Cañadell; Francisco Javier Casado Merediz; Laura Bayés García; Meritxell Aulinas Juncà;
Altres participants:
Diego Dominguez Carretero ; Victoriano Pineda González ; Oriol Vilanova Pagès ; Eloi Gonzalez Esvertit ; Montgarri Castillo Oliver ; Mercè Corbella i Cordomí ; Guillermo Baltazar Chong Díaz ; Isaac Corral Calleja ; Teresa Pi Puig ; Sandra Amores Casals ; Antoni Camprubí Cano ; Carles Canet Miquel ; Lisard Torró Abat  ; Antonio Olimpio Gonçalves ; Michel Rakotondrazafy ; Pura Alfonso Abella ; Josep Maria Mata Perelló ; Marieke van Lichtervelde ; Laurent Richard ; Fernando Colombo ; Basem Zoheir ; Diego Martín Guido ; Ghasem Nabatian ; Jordi Ibáñez Insa ; Lluís Casas Duocastella ; Roberta Di Febo ; Carlos Ayora Ibáñez ; Marc Campeny Crego ; Yael Díaz Acha ; Álvaro Martínez Calvo ; Joan Rosell Riba ; Mercè Estiarte Ruiz ; Laura Gemmrich Hernández ; Malena Cazorla Martínez ; Ariana Vanesa Carrazana ; Pol Suñer Castillo ; Miquel Grande Tena ; Jana Martín Castells ; Judith Blasco Ibáñez ; Robert Rodriguez Oterino ; Ernest Onetti Martí ; Ada Rodríguez Martínez ; Joana Graells Simarro ; Àngel Tisora Arrebola ; Roger Roca Miró ; Judith Ruiz Torrent ; Climent Roda Serrano ; Joan Perea San Juan ; Cèlia Molina Bellaterra ; Maria Usieto Lecha ; Ivanna Bárbara Pérez Bustos ; Pau Fresno Osuna ; Laura Filbà Serra ; Ariadna Guillén Peña ; Aleix Gallardo Almirall ; Gabriel Cofrade Rivas ; Eloy González Esvertit ; Alejandro Guevara Franco ; Kensaku Moriya ; Eva Levshakova ; Mirko Costanzi ; Vicente Ignacio Carrasco Llanos ; Saya Cresencio Escobedo ; Marta Arasanz Pujol ; Julio Enrique Contreras Grublyte ; Laia Autet Codinach ; Alvaro Molinero Alonso ;
Grup d'innovació docent: 
Ensenyament/s: 
Geologia
Assignatures implicades: 
Introducció a la Geologia
Cristal·lografia
Mineralogia
Paleontologia
Petrologia Sedimentària
Petrologia ígnia
Petrologia metamòrfica
Geoquímica
Dipòsits Minerals