M.I.M.A.

M.I.M.A. Memòria i matèria artística.
Presentació: 

La creació artística contemporània disposa de valors potencials en perill de desaparició, fonamentalment ens referim a la creixent falta de coneixement de la matèria artística i la tendència al consum de matèries processades industrials. Aquesta fenomenologia condiciona un allunyament per part de l’artista d’aquella estreta vinculació amb la matèria, de la seva obtenció natural i els seu processament, de la seva aplicació tècnica així com en conseqüència del coneixement empíric dels seus principis i possibilitats. Molts artistes del segle XX i XXI, innovadors en tants aspectes, ha anat perdent sense quasi adonar-se l’extraordinari potencial que suposa el coneixement del material des de la tradició i l’ofici, menyspreant l’artesania i els sabers populars que es conserven a la memòria dels pobles i que són part de les seves arrels. Centrats en el coneixement de la matèria artística com a valor sine qua non de la fenomenologia creativa, la nostra actuació vol desenvolupar línies de treball amb l’alumnat de Grau en Belles Arts fonamentades en:

- Recuperació i experimentacions amb materials, tècniques i procediments artístics i artesanals tradicionals i en perill d’oblit.

- Elaboració de cartografies didàctiques de proximitat relatives a materials naturals i sostenibles emprats o amb potencialitat de ser emprats en els processos creatius de l’àmbit plàstic propis dels estudis de grau en Belles Arts.

- Establir línies d’experimentació a l’aula que reforcin el coneixement i ús de la matèria artística pretèrita i la seva potencialitat en els llenguatges creatius contemporanis. 

Codi UB: 
GINDO-UB/188
Grup Innovació Docent (GID)
Coordinació: 
Romero Pineda, Rafael
Membres del grup: 
Carme Porta Salvia
Marta Juvanteny Colell
Julio César Ortega Solano
Oriol Vaz-Romero Trueba
Massimo Cova
Vicent Matamoros Angles
Xavier Martín Llavaneras
Pamela Martínez Rodríguez
Jaime Ramon Fortuny Agramunt
Danna García Egea. U.B. Estudiant. Grau en Belles Arts
Rocío Abalos García. U.B. Estudiant. Grau en Belles Arts
Ariadna Queralt Aluja.U.B. Estudiant. Grau en Conservació-Restauració
Antonio Pablo Romero González. U.A.M. Universidad Autónoma de Madrid
Andrea de Souza Rocha Larrosa. Instituto de Formación Docente de Rocha. Uruguay