Model col·laboratiu de simulació clínica. Aplicació pràctica: maneig del pacient que presenta hipoacúsia

A l'ensenyament de Ciències de la Salut i Medicina, la simulació clínica i l'aprenentatge col·laboratiu tenen un paper important en el desenvolupament de competències per al procés de presa de decisions durant un cas clínic. L'adequada cooperació, coordinació i comunicació afecten directament la seguretat del pacient i la confiança de l'equip mèdic. L'aprenentatge col·laboratiu recolzat per computadors (CSCL) i la simulació clínica (CS), de manera separada, s'han proposat com a mètodes educatius eficaços i eficients en l'educació mèdica per adquirir adequadament competències cognitives i actitudinals en alumnes de grau de medicina.

Incorporar metodologies docents actives (aprenentatge col·laboratiu i simulació clínica) pel desenvolupament del model de simulació col·laboratiu pretén estandaritzar l’aplicació de múltiples escenaris de simulació clínica, amb la mínima presència de l’especialista, qui es converteix en un facilitador. Elimina la unidireccionalitat de les interaccions per a convertir-se en un aprenentatge col·laboratiu on cada estudiant és responsable del seu propi aprenentatge i el grup s’enriqueix de les interaccions i discussions originades del treball en conjunt.

El mètode de simulació clínica col·laboratiu ja es fa servir a la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona per al ensenyament d’altres patologies, principalment pel Grup d’Innovació en Metodologies docents actives per el desenvolupament i avaluació de les competències clíniques en Medicina (GINMAD) del RIMDA.

Abans d'implantar el Model de Simulació, vam fer una prova pilot per comprovar que el projecte podia ser viable durant la formació pràctica dels estudiants de la assignatura d’Audiologia del primer quatrimestre del curs 2023-2024 de la que el Dr. M. Caballero és el coordinador. Donada la gran acceptació de la prova per part dels estudiants, volem que el taller hipoacúsia formi part de les pràctiques clíniques d’aquesta assignatura que es fan al Hospital Clínic de Barcelona i quedi reflectit al nostre futur Pla Docent 2024-2025.

Codi del projecte: 
2024PMD-UB/010
Convocatòria: 
Projectes de Millora Docent (PMD)
Estat: 
Actiu
Coordinació: 
Caballero Borrego, Miguel
Participants: 
Francesc Larrosa Diaz
Marta Sandoval Puig
Grup d'innovació docent: