MOLECULAR GAMES, una eina d’aprenentatge autònom gamificat de Biologia Molecular

Proposem una activitat gamificada d’aprenentatge autònom de Biologia Molecular que hem anomenat “Molecular Games”. Consisteix en una sèrie de proves amb un format que recorda a un joc de pistes que els alumnes han de resoldre aplicant coneixements de Biologia Molecular vistos a classe o bé cercant dades a articles, vídeos científics o a bases de dades biomèdiques.

En els darrers dos cursos (2016-17 i 2017-18) hem creat dos “Molecular Games” a l’assignatura de Biologia Molecular del grau de Medicina amb una molt alta participació i molt bons resultats. El format aplicat era d’una sèrie de 5-6 proves que s’anaven obrint al campus a un ritme d’una prova cada setmana. Els “Molecular Games” de cada curs són diferents dels de cursos anteriors i volem seguir creant nous “Molecular Games” a un ritme d’un de nou cada curs. Els jocs desenvolupats fins ara es centren en 1 dels 4 blocs temàtics de l'assignatura, el bloc de DNA. Voldriem en el futur crear jocs més complexes i que cobrissin els 3 primers blocs (DNA--> RNA--> proteines).

Creiem a més que seria molt positiu que els “Molecular Games” que ja han estat posats en pràctica amb èxit a les nostres classes es poguessin obrir en forma d’aplicació  per mòbils o tauletes amb un format millorat respecte al del Campus Virtual i en anglès, de manera que fossin consultables/”jugables” en qualsevol moment i de forma totalment lliure i gratuïta.

Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

Cal distingir entre els objectius dels Molecular Games i els objectius de la creació de Apps per a obrir els Molecular Games de forma lliure i permanent.

Objectius dels Molecular Games

1 - Reforçar de forma lúdica i en alguns casos aplicar de forma pràctica conceptes treballats a les activitats presencials. Per exemple en els dos jocs preparats fins ara els estudiants han treballat aspectes relacionats amb estructura del DNA i els nucleòtids, mutacions o reparació del DNA.

2 - Utilitzar bases de dades biomèdiques com ara NCBI o Uniprot, donat que algunes proves requereixen obtenir dades en aquestes bases de dades

3 - Familiaritzar-se amb els articles científics, donat que algunes proves requereixen obtenir dades en articles científics disponibles de forma oberta

4 - Familiaritzar-se amb l’ús de l’anglès científic. El text serà en anglès i algunes proves requereixen obtenir dades d’articles científics o vídeos en anglès

Objectius d’obrir els Molecular Games de forma lliure i permanent

Ara per ara, cada joc s’utilitza només durant un curs, donat que és una activitat que puntua per a la nota final avaluable i per tant requereix novetat en cada curs pel perill de que, si es repeteix l'activitat, els alumnes simplement rebin les solucions dels jocs dels estudiants de cursos anteriors. Els objectius de l’actuació proposada d’obrir els Molecular Games de forma permanent i lliure i amb un format el més atractiu possible són:

5 - Permetre als nostres alumnes “practicar” jugant amb jocs d’altres edicions, de manera que, donat que cada joc és diferent, en cada joc reforçarien diferents conceptes, treballarien diferents bases de dades, diferents articles, diferents vídeos...

6 – Permetre l’ús dels Molecular Games com a eina docent per professors i alumnes d’altres assignatures, altres graus, altres universitats, no només del nostre país.

7 – Donar visibilitat a la UB, com a conseqüència de l’objectiu 6.

Codi del projecte: 
2018PID-UB/028
Convocatòria: 
Projectes d'Innovació Docent (PID)
Estat: 
Finalitzat
Coordinació: 
Saura Marti, Josep
Participants: 
Marco Straccia
Eulàlia Martí Puig
Tomàs Santalucia Albi
Manuel J Rodríguez Allué
Ensenyament/s: 
Medicina
Assignatures implicades: 
Biologia Molecular
Documents: